Skelbiamas Vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Artėja smagus vasaros stovyklų metas, kai sostinės moksleiviai galės pasirinkti – kur prasmingai ir įdomiai leisti vasaros atostogų dienas. Sostinės savivaldybė skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą, kuriame gali dalyvauti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys.


Konkurso bendrieji tikslai: užimti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklose besimokančių vaikų vasaros poilsio stovyklose, skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui, sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtiniems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams užimti vasaros metu, skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.


Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (127 000 Eurų) bus skiriamos tik dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms. Didžiausia suma, skiriama programai, yra 1500 Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis.

Paraiškos teikiamos iki gegužės 17 d. 12 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu /index.php?852783533

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. 211 23 86, el. paštu marius.labanauskas@vilnius.lt.

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatai

1. 1 priedas Konkurso paraiška
2. 2 priedas Programos finansavimo sutartis
3. 3 priedas Patikslintas veiklos planas
4. 4 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
5. 5 priedas Programos veiklos ataskaita
6. 6 priedas Programų pirminio paraiškų vertinimo lentelė

Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt