Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius G. Radavičius

Savivaldybių kontrolierių asociacijos visuotinis narių susirinkimas, įvykęs 2017 m. birželio 8 d., trims metams išrinko Asociacijos prezidentą.

Nauju asociacijos prezidentu išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius, kuris atstovaus Asociacijai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybės ar savivaldos institucijose bei organizacijose, taip pat užsienio valstybių vietos savivaldos finansų kontrolės institucijose ir organizacijose, koordinuos Asociacijos valdymo organų veiklą.

Naujai išrinktas Asociacijos prezidentas prioritetinėmis Asociacijos veiklos sritimis įvardijo tarnybų atliekamų darbų naudos visuomenei didinimą, profesionaliai atliekant sisteminius veiklos auditus, tarnybų darbo kokybės tobulinimą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]