Prašo užtikrinti pakankamą finansavimą neformaliam vilniečių vaikų švietimui

Vyriausybė šiemet skyrė žymiai mažiau lėšų vilniečių vaikų neformaliam švietimui (būreliams) nei pernai – nuo rudens lėšų pakaktų vos trims tūkstančiams vaikų. Iki finansavimo sumažinimo daugiau kaip 6000 vaikų visus mokslo metus turėjo galimybę lankyti būrelius visai nemokamai.

Susirinkusi Vilniaus savivaldybės taryba šiandien patvirtino rezoliuciją, kuria prašoma grąžinti neformaliojo ugdymo finansavimą trūkstamą apie pusę milijono eurų sumą šiems metams ir užtikrinti stabilų būrelių finansavimą ateityje, nes tai puiki proga daugeliui vaikų iš akredituotų ir programoje dalyvaujančių neformalaus ugdymo užsiėmimų išsirinkti vieną labiausiai patinkantį ir pasinaudoti neformaliojo ugdymo reikmėms skiriamu krepšeliu.

Rezoliuciją inicijavęs Tarybos narys Vytautas Mitalas teigia, kad vilniečiams vaikams turi būti skirta pakankamai lėšų būreliams lankyti:

„15 eur krepšelis neformaliajam ugdymui šiemet leido daugiau nei 16 000 vaikų kas mėnesį imtis norimos veiklos pigiau, o apie 6000 iš jų galėjo tai daryti nemokamai. Vyriausybė iki pavasario tikino, kad švietimas yra prioritetas, vis dėlto, nuo rudens pakankamai pinigų šiam reikalui dar nenumatyta. Rezoliucija atkreipiamas Vyriausybės dėmesys į tai, kad skiriamas neformaliojo švietimo finansavimas Vilniaus miesto savivaldybei šiemet buvo sumažintas nuo 1,8 iki 1,3 mln. Eur, todėl nuo artėjančio rudens į popamokines veiklas galės įsitraukti tik 3240 vaikų kas mėnesį, arba 5 kartus mažiau nei iki tol.“ – sakė V. Mitalas.

Rezoliuciją pasirašę Tarybos nariai prašo užtikrinti pakankamą finansavimą neformaliam vaikų švietimui, kuris ugdo svarbius socialinius įgūdžius, padeda spręsti vaikų užimtumo problemą ir mažina socialinę atskirtį. Pasirinkimų galimybės sostinėje labai įvairios – tai sporto, muzikos, kalbų, šokių, dailės, informacinių technologijų, pilietiškumo, teatro ir kt. būreliai.

Šiemet neformaliojo švietimo krepšelio modelis Vilniuje leido į popamokines veiklas įtraukti daugiau kaip 16 tūkst. vaikų kas mėnesį, o visoje Lietuvoje – daugiau nei 73 tūkst.

Neformalusis vaikų ugdymas gerina įvairaus amžiaus vaikų meninius, kūrybinius įgūdžius, suteikia galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, pagerinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vyriausybės sprendimu skiriamas krepšelis sudaro geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų socializacijai, ypatingą dėmesį skiriant tiems vaikams, kurie iki šiol nelankė jokių užsiėmimų.