Savivaldybė kviečia suskubti pasirašyti sutartis su darželiais – liko paskutinės dienos

Vilniaus savivaldybė darželinukų tėvus kviečia suskubti ir iki birželio 30 dienos pasirašyti sutartis su darželiais, kuriuos lankys vaikai. Iki numatytos datos sutarčių dar nėra pasirašę apie 1000 tėvų.
Jeigu tėveliai iki birželio 30 dienos sutarties nepasirašys, patvirtintas vaiko prašymas lankyti darželį iš elektroninės sistemos bus anuliuotas, vaikas neteks vietos grupės sąraše, o kvietimas lankyti darželį bus išsiųstas kitam eilėje laukiančiam vaikui.
Tėvai ar globėjai privalo kreiptis į nurodytą darželį iki birželio 30 d., patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos privalomus dokumentus:
– vaiko gimimo liudijimo kopiją;
– gydytojų pažymas (jei tokių esama);
– dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.
Tėvai, negalintys atvykti į darželį dėl ligos ar yra išvykę, apie tai turi pranešti darželio vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) iki birželio 30 d. ir informuoti apie darželio lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://darzelis.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt