Atgis viešosios erdvės šalia rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių

Vilniaus miesto savivaldybė jau šį rudenį pradės viešųjų erdvių tvarkymą prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių.

Įgyvendinant projektą bus įrengtos lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas, vandens nuleidimas, šaligatviai, Turgaus aikštė, mažoji architektūra, suformuoti želdiniai. Projektas prisidės prie gyventojų koncentracijos teritorijoje didėjimo, skatinančio verslo kūrimąsi ir plėtrą, pagerės sąlygos verslo kūrimuisi, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė, gyventojų užimtumas.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Pagal Vidaus reikalų ministerijos Projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 1 718 533,55 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 151 635,32 Eur, o savivaldybės biudžeto lėšų dalis 151 635,32 Eur, bendra Projekto vertė – 2 021 804,19 Eur.

Planuojama rangos darbų pradžia – 2017 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriuje, el. p. ipvs@vilnius.lt.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt