AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kuria naują organizacijos valdymo kultūrą

Nuo šių metų kovo pabaigos šilumos ūkį susigrąžinusi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) optimizavo įmonės struktūrą ir 12 proc. sumažino pareigybių skaičių. Šie pokyčiai dar šįmet bendrovei leis sutaupyti apie 2 mln. eurų. VŠT siekia ne tik efektyvinti savo veiklą ir mažinti išlaidas, bet ir atsikratyti ydingų personalo ir veiklos valdymo praktikų, kurias daugiau kaip dešimtmetį galimai naudojo šilumos ūkį valdęs nuomotojas. Per pirmuosius veiklos mėnesius VŠT nustatė naujas vidines veiklos tvarkas ir pradėjo taikyti tikslinės prevencijos priemones, kurios organizacijos valdymui teikia skaidrumo ir objektyvumo, užkerta kelią nepotizmui, draugų ir pažįstamų protegavimui, viešų ir privačių interesų konfliktams.

Po 15 metų trukusios Vilniaus šilumos ūkio nuomos bendrovei „Vilniaus energija“ (VE), „Vilniaus šilumos tinklai“ susigrąžino technologinį turtą ir didžiąją dalį personalo – net 613 darbuotojų iš VE perėjo į VŠT. Nors nuomininkas nepaliko rašytinių dokumentų, tačiau ir be jų VŠT vadovams greitai paaiškėjo anksčiau taikytos personalo ir veiklos valdymo praktikos – jas atskleidė personalo duomenų analizė, nusistovėję įmonės turto naudojimo įpročiai, darbo organizavimo ypatumai.

„Dauguma į VŠT perėjusių darbuotojų miesto šilumos ūkyje dirba jau kelis dešimtmečius, vienaip ar kitaip jie buvo prisitaikę prie buvusio darbdavio valdymo politikos bei tradicijų. Jiems VŠT yra naujas darbdavys su kitomis vertybėmis ir požiūriu į vykdomą veiklą. Natūralu, kad naujiems vadovams ir ilgamečiams darbuotojams būtina susitarti, jog nuo šiol kursime skaidrią šiuolaikišką bendrovę, atsikratysime ydingų praktikų ir panaikinsime bet kokias neteisėtų veiksmų prielaidas. Tikiu, kad mums tai pavyks, nes dauguma mūsų darbuotojų yra kompetentingi, sąžiningi ir atsidavę savo darbui žmonės“, – sako VŠT gen. direktorius Mantas Burokas.

Jo teigimu, VŠT šiuo metu įgyvendina reformas, kuriomis siekiama griežtai atsiriboti nuo buvusio nuomininko veiksmų, kuomet darbuotojai buvo atrenkami be aiškių principų, o atlygis buvo nustatomas vadovaujantis subjektyviais kriterijais. VŠT duomenimis, galima daryti prielaidą, jog daugiau kaip dešimtmetį sostinės šilumos ūkį valdant nuomininkui, įmonėje nebuvo skaidrios personalo atrankos, darbuotojų interesų derinimo kontrolės, buvo praktikuojamas protekcionizmas ir nepotizmas (galimai 15-20 proc. darbuotojų buvo susiję giminystės ar santuokos ryšiais, dalis jų buvo pavaldūs savo giminaičiams), o vadovų ir darbuotojų atlyginimų dydžiai skyrėsi net keletą kartų.

Pradėjusi valdyti šilumos ūkį VŠT nustatė naujas vidaus tvarkas ir pradėjo taikyti tikslinę korupcijos prevenciją. Automobilių naudojimo taisyklės, ribojančios įmonės transporto naudojimą asmeniniais tikslais, privačių ir viešų interesų deklaravimas, nešališkumo deklaracijos darbuotojams, dalyvaujantiems įmonės viešųjų pirkimų konkursuose, antikorupcinis švietimas, pradėta kurti nauja atlygio politika – VŠT bendrovėje taikomos ir planuojamos įgyvendinti vidinio reglamentavimo formos bei priemonės.

Siekdama kurti skaidrios ir efektyvios veiklos kultūrą, VŠT nuo liepos vidurio įgyvendino dar vieną pokytį – įtvirtino naują „Darbuotojų priėmimo, perkėlimo, atleidimo tvarką“ ir jos įgyvendinimo priemones (pvz.: Kandidatų vertinimo metodika, Darbuotojų atrankos komisija ir kt.).

Pasak VŠT vadovo Manto Buroko, bendrovė siekia perimti ir praktiškai įgyvendinti pažangiausių Lietuvos įmonių ir Vakarų šalių patirtį, kaip tinkamai bendrauti su darbuotojais ir valdyti informaciją nuo darbuotojo paieškos, ir įdarbinimo iki atsisveikinimo dienos. Laikantis šios tvarkos įmonėje priimami objektyvūs sprendimai ir dalykiškai sprendžiamos probleminės situacijos.

Pagal naują darbuotojų priėmimo, perkėlimo, atleidimo tvarką ypatingas dėmesys skiriamas aukščiausio lygio vadovų atrankai, kurią vykdo savarankiška atrankos komisija, o tinkamų kandidatų patikimumas išsamiai tikrinamas visais įstatymų leidžiamais būdais.

Nustatydama naujas įmonės veiklos organizavimo ir personalo valdymo tvarkas, VŠT konsultavosi su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kuri pateikė keletą rekomendacijų, susijusių su antikorupcijos aspektais. Į daugelį STT atstovų išsakytų pastabų jau yra atsižvelgta.

„Norime išvengti Lietuvoje vis dar plačiai paplitusio nepotizmo ar draugų bei bičiulių protegavimo, siekiame skaidriai atsirinkti ir įdarbinti tinkamiausius, nepriekaištingos reputacijos asmenis bei išvengti darbuotojų privačių interesų konfliktų kasdienėje veikloje“, – sako Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas Aurimas Kudūkis.

Vykdydama veiklos optimizavimą VŠT atliko „paveldėtos“ struktūros, struktūrinių padalinių, pareigybių ir realiai darbuotojų atliekamų funkcijų bei vykdomos veiklos analizę. Įmonės vadovų sprendimu, VŠT sumažino struktūrinių vienetų skaičių, apjungė vienodas arba susijusias funkcijas vykdančius padalinius, panaikino 99 pareigybes (iš jų 4 direktorių ir 10 direktorių pavaduotojų pareigybes). Vien šie pokyčiai per metus įmonei leis sumažinti įmonės sąnaudas apie 2 mln. eurų.

Informaciją parengė Edita Sirutienė
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ komunikacijos vadovė
Tel. (8 5) 266 7133, mob. 8 686 71280
[email protected]
www.chc.lt