Dėl nuomininko palikto „siurprizo“ „Vilniaus šilumos tinklų“ išlaidos ir negautos pajamos sieks apie 1 mln. eurų

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), šių metų kovo 30 d. susigrąžinusi šilumos ūkį, susiduria su buvusio nuomininko UAB „Vilniaus energijos“ neūkiško ir aplaidaus gamybos bei perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo faktais, kurie didina VŠT finansinę naštą bei trukdo efektyviai valdyti ūkį.

Praėjus vos vienam mėnesiui po šilumos ūkio perėmimo, antrojoje termofikacinėje elektrinėje VŠT specialistai nustatė reikšmingus TG-5 garo turbinos defektus, dėl kurių įrenginys buvo sustabdytas. VŠT vadovų teigimu, avarinio turbinos gedimo buvo galima išvengti, jei anksčiau šilumos ūkį valdęs nuomininkas būtų atsižvelgęs į turbinos gamintojo rekomendacijas dėl įrenginio techninės būklės.

TG-5 turbinos remontui VŠT gali prireikti apie 500 tūkst. eurų, maža to – dėl turbinos sustabdymo bendrovė neteko galimybės gaminti „žaliosios“ elektros energijos, už kurią būtų gavusi apie 450 tūkst. eurų pajamų.

Pasak VŠT Technikos direktoriaus Povilo Valatkos, TG-5 turbinos defektai buvo identifikuoti šių metų gegužės pradžioje – padidėjus turbinos reduktoriaus vibracijai, turbinos apsaugos ją sustabdė ir tuomet buvo nustatyta, kad yra pažeistas turbinos reduktoriaus centrinis krumpliaratis.

„Mūsų žiniomis, paskutinį kartą TG-5 turbinos remontas buvo atliktas prieš metus. Jau tada turbinos gamintojo atstovai pastebėjo pirmuosius galimo gedimo požymius, apie kuriuos pažymėjo savo ataskaitoje. Deja, „Vilniaus energija“ neatsižvelgė į šias rekomendacijas ir nesiėmė tinkamų veiksmų gedimų rizikai pašalinti. Apie galinčias kilti rimtas problemas nuomininkas mūsų neinformavo, to nepavyko sužinoti ir šių metų pavasarį techninę šilumos ūkio įrenginių būklės vertinimą atlikusiam nepriklausomam ekspertui „GOPA“, – sako Povilas Valatka. Jo teigimu, tokie defektai, kuriuos VŠT nustatė TG-5 turbinoje, neatsiranda per mėnesį ar per metus, ši turbina buvo eksploatuojama jau 8 metus. Tad pagal turimą informaciją galima daryti išvadą, jog buvęs nuomininkas sąmoningai paliko paslėptą „siurprizą“ „Vilniaus šilumos tinklams“.

„Kiek dar panašių buvusio nuomininko „siurprizų“ mūsų laukia – negalime nuspėti. Artėja naujas šildymo sezonas, todėl pirmiausia dedame visas pastangas, kad būtų patikrinti ir sutvarkyti šilumos tinklo įrenginiai bei trasos, kad prasidėjus šaltajam metų laikui galėtume patikimai tiekti šilumą ir karšto vandenį mūsų klientams. Be to, turime užtikrinti gamybos įrenginių techninę būklę ir maksimaliai efektyviai juos panaudoti tam, kad įmonė nepatirtų nuostolių bei galėtų gauti papildomų pajamų. Vien dėl to, kad beveik 3 mėnesius negalėjome eksploatuoti TG-5 turbinos, patyrėme apie 450 tūkst. eurų nuostolį“, – sako VŠT Technikos direktorius.

VŠT jau užbaigė pirmąjį TG-5 garo turbinos remonto etapą. Jo metu buvo atlikta turbinos reduktoriaus dalių ekspertizė ir pažeistas reduktoriaus centrinis krumpliaratis pakeistas nauju. Vykdydama pirmąjį TG-5 turbinos remonto etapą, VŠT konsultavosi su turbinos gamintojos, Europos Sąjungos energetikos rinkoje gerai žinomos ir vertinamos Vokietijos kompanijos „MAN Turbo“ ekspertais. Šiuo metu TG-5 garo turbina vėl eksploatuojama, tačiau iki šildymo sezono pradžios planuojama įvykdyti TG-5 reduktoriaus remontą pakeičiant jo detales naujomis. VŠT skaičiavimu, visas TG-5 turbinos remontas įmonei gali kainuoti apie 500 tūkst. eurų. Šių išlaidų šilumos vartotojai nepajaus – jos neturės įtakos šilumos kainai, nes šio remonto išlaidos yra įtraukiamos į elektros energijos gamybos veiklos apimtis.

VŠT valdomoje antrojoje termofikacinėje elektrinėje iš viso eksploatuojamos dvi garo turbinos (TG-4 ir TG-5). TG-5 garo turbina yra žymiai ekonomiškesnė už TG-4, nes pagamindama 16,7 MW elektros energijos suvartoja 78 t/h garo (TG-4 pagamindama 12 MW elektros energijos suvartoja 90 t/h garo). TG-4 turbina gamina elektros energiją bendrovės reikmėms, o TG-5 gamina vadinamą „žaliąją“ energiją (15,5 MW/h), kurią VŠT gali parduoti elektros energijos gamintojų rinkoje.

Antrosios termofikacinės elektrinės ir kitų VŠT šilumos gamybos objektų techninė įrenginių būklė yra palaikoma atsižvelgiant į įrenginių gamintojų ir LR teisės aktų reikalavimus.

„Eksploatuoti ir vystyti kokybišką bei efektyviai valdomą šilumos ūkį mus įpareigoja ne tik šalies teisės aktai ir akcininkai, bet ir atsakomybė prieš mūsų klientus. Todėl siekiame, kad visi įrenginiai veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai. Šiuo tikslu atliekame planinius įrenginių techninius tikrinimus ir remontus – garo ir vandens šildymo katilų, garo turbinų ir jų pagalbinių įrenginių, dujų ūkio įrenginių, termofikacinių vamzdynų, sukamųjų mechanizmų, slėginių indų ir vamzdynų, elektros ir automatikos įrenginių ir kitų“, – teigia VŠT Technikos direktorius Povilas Valatka. Pasak jo, vienas iš svarbių šiuo metu antrojoje elektrinėje vykdomų darbų – vandens šildymo katilo (Nr.1) rekonstrukcija dėl išmetamų azoto oksidų dūmuose sumažinimo.

Informaciją parengė Edita Sirutienė
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ komunikacijos vadovė
Tel. (8 5) 266 7133, mob. 8 686 71280
[email protected]
www.chc.lt