Skelbiamas konkursas Vilniaus miesto trupės vardui gauti!

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus miesto trupės vardui gauti. Tikimasi, kad šis konkursas sustiprins profesionaliuosius Vilniaus miesto scenos menų darinius, suteiks stabilumo pačių įstaigų veiklai, didins jų konkurencingumą, užtikrins didesnį prieinamumą įvairių socialinių grupių gyventojams ar tolimesnių nuo centro rajonų vilniečiams, o jų kūryba bus plačiau reprezentuojama Lietuvoje ir pasaulyje.

Konkurse gali dalyvauti profesionaliųjų scenos menų įstaigos, kurių registruota buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veikiančios profesionaliųjų scenos menų srityje pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigos įstatus. Konkurse negali dalyvauti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos organizacijos, gaunančios nuolatinę valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją savo veiklai vykdyti.

Kiekvienai profesionaliųjų scenos menų įstaigai Vilniaus miesto trupės vardo suteikimas būtų itin svarbus kolektyvo meninės kokybės patvirtinimas:

„Jau daugiau nei dešimtmetį itin aktyviai atstovaujame Vilniaus miesto vardą įvairiausių diplomatinių misijų metu, svarbių miestui ir valstybei švenčių progomis – nuo Europos kultūros sostinės titulo perdavimo ceremonijos iš Vilniaus Vokietijos miestui Essenui iki pasaulinių „Expo“ parodų. Tokia veikla sudaro trečdalį visos mūsų veiklos kasmet. Daugybėje koncertinių situacijų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Azijoje. Jaučiamės tikrais Vilniaus miesto ambasadoriais, nes savo pasirodymais ir įvaizdžiu siekiame Vilnių ir visą Lietuvą atspindėti kaip energingą, pažangią, atvirą, dinamišką, drąsią, modernią, bet ištakas gerbiančią erdvę. Vilniaus miesto trupės statusas šią mūsų ambasadorystę, kuria mes labai didžiuojamės, dar labiau įtvirtintų“ – sako Šv. Kristoforo konkurso laureatas, naujų idėjų kamerinio orkestro „NIKO“ įkūrėjas ir meno vadovas Gediminas Gelgotas.

Įstaigos, norinčios dalyvauti konkurse, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi pateikti veiklos programą ir jos priedus iki šių metų rugsėjo 11 d. (įskaitytinai). Programą ir priedus reikia pateikti Savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriuje (1 aukšte, 8 arba 9 langeliai), užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso pavadinimas, konkurso organizatoriaus adresas, veiklos programą teikiančios organizacijos pavadinimas ir adresas, žyma „Veiklos programa Kultūros skyriui“.

Papildomai reikia pateikti ir elekroninę veiklos programos kopiją. Veiklos programos elektroninė kopija pateikiama el. paštu kulturos@vilnius.lt iki 2017 m. rugsėjo 11 d. įskaitytinai, el. laiške taip pat nurodant konkurso pavadinimą, veiklos programą teikiančios organizacijos pavadinimą ir adresą.


Dokumentai atsisiųsti:

Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti nuostatai

1 nuostatų priedas. Veiklos programa

2 nuostatų priedas. Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti sutartis

3 nuostatų priedas. Vilniaus miesto trupės veiklos rašytinė ataskaita

4 nuostatų priedas. Lėšų iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo sutartis


Kontaktinis asmuo informacijai:

Vyr. specialistė Daiva Meilutė
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Tel. (8 5) 211 2385
El. p. daiva.meilute@vilnius.lt