Informacija tėveliams dėl priėmimo į mokyklas tvarkos

Į sostinės mokyklas iki šiol jau užsiregistravo 13 431 moksleivių – tai keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijos į gimnazijas, ar atvykę gyventi į sostinę mokiniai bei būsimi pirmokai. Papildomai buvo steigiamos pirmosios klasės 15-oje mokyklų – šį rudenį pirmąsias klases pradės lankyti apie 400 daugiau vaikų nei pernai.

Rugpjūčio 10 d. baigėsi asmenų, nepakviestų mokytis į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas, prašymų koregavimas. Šiuo metu mokyklos nagrinėja gautus prašymus ir teikia pakartotinius kvietimus.

Rugpjūčio 11-18 d. mokyklos nagrinėja papildomai gautus asmenų prašymus ir per elektroninę prašymų registracijos sistemą teikia asmenims kvietimus mokytis. Mokyklos savo interneto svetainėje skelbia papildomai pakviestų mokytis mokinių sąrašą.

Nuo rugpjūčio 19 iki 26 d. tėveliai turi patvirtinti apsisprendimą lankyti įstaigą ( sistemoje spaudžia mygtuką „Patvirtinti“).

Rugpjūčio 28 d. mokyklos skelbia informaciją apie laisvų mokymosi vietų skaičių savo interneto svetainėje.

Rugpjūčio 31 d. mokyklose baigiamas dvišalių mokymo sutarčių pasirašymas.

Prašome tėvelių rugpjūčio 19-26 d. elektroninėje prašymų registracijos sistemoje patvirtinti kvietimą mokytis. Asmenims, negavusiems ar nepatvirtinusiems kvietimo, artimiausia gyvenamajai vietai mokykla, turinti laisvų mokymosi vietų į atitinkamas klases, bus priskirta automatiškai.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]