Sunkiai besiverčiantiems – parama mokyklinėms prekėms įsigyti ir nemokamas maitinimas

Vilniaus miesto savivaldybė, rūpindamasi sunkiai besiverčiančiomis sostinės šeimomis su mokyklinio amžiaus vaikais, primena, kad jau dabar galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo bei paramos pirkti reikalingiausias mokyklines prekes. Šeimos gali kreiptis dėl nemokamų pusryčių, pietų bei paramos, kuri skirta nusipirkti mokyklinius sąsiuvinius, rašymo priemones bei kitas būtinas prekes ruošiantis rugsėjo pirmajai.

Paramos teikiamos atsižvelgiant į bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas: kai mokinys auga su vienu iš tėvų, auga trys ir daugiau vaikų, tėvai (arba vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią, įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai ar mokinys yra patyręs socialinę riziką. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (204 Eur) dydžiai.

Pabrėžiama, kad nemokamus pietus, nemokamo maitinimo vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, mokiniai gali gauti jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio. Ta pati tvarka galioja norint gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Nemokami pusryčiai gali būti suteikiami mokiniui, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,2 VRP (122,40 Eur) dydžio. Nemokamus pusryčius taip pat galima gauti esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, kai mokinys yra patyręs socialinę riziką, tėvai (arba vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią bei įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui ir sveikatai.

Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, interesuoti asmenys gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių (nuoroda į kontaktus: http://www.spcentras.lt/Struktura-ir-kontaktai-681.html#7). Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki šių metų spalio 5 d.

Kreipiantis reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, vaiko gimimo liudijimą, bendrai gyvenančių asmenų pažymas apie pajamas, gautas per tris praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu yra gaunama piniginė socialinė parama, pateikiamas laisvos formos prašymas ir pažymų apie gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Primename, kad dėl paramos skyrimo asmenys turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota arba nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Vilniaus mieste – pagal faktinę gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus.

Daugiau informacijos apie paramą bei jos išdavimo tvarką suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vedėja Vaida Kaušinienė tel. (8 5) 231 0531, arba el. [email protected]

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]