Prasidėjo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas

Kviečiame vilniečius įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir stiprinti savo bendruomenę – dalyvauti projektų atrankos konkurse „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Vilniui skirta daugiau kaip pusė milijono eurų (569 684 Eur) valstybės biudžeto lėšų, kurios paskirstytos visoms seniūnijoms veiklai, orientuotai į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą.

Tikimasi, kad šis konkursas paskatins bendruomenių savarankiškumą, narių sutelktumą. Paraiškas kviečiamos teikti visose Vilniaus seniūnijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai kviečiame teikti tik elektroniniu būdu, nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 11 d. čia

Išsami informacija apie konkursą:

Kontaktas pasiteirauti: Daiva Mikulskienė tel. 211 2324