Atliekų vežėjų kontrolė sostinėje tikrina, kaip tvarkomos komunalinės atliekos

Šį mėnesį SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” Atliekų vežėjų kontrolės skyriaus darbuotojai pradėjo kontroliuoti komunalinių atliekų surinkimo vietas. Patikrinimų metu vertinama, ar gyventojai ir įmonės rūšiuoja susidarančias komunalines atliekas, ar atliekos metamos į joms skirtus mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų bei pakuočių konteinerius. Taip pat vertinama, ar konteineriai nėra perpildyti, ar išvežant atliekas paliekamos sutvarkytos aikštelės bei tvarkingi konteineriai.

Į pirmuosius patikrinimus Atliekų vežėjų kontrolės skyriaus darbuotojai vyko kartu su savivaldybės Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus pareigūnais. Pirmojo patikrinimo metu užfiksuota beveik 20 atliekų tvarkymo taisyklių nesilaikymo atvejų. Informacija apie pažeidimus perduota savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui, kurie įgalioti taikyti administracines nuobaudas iki 600 eurų.

Pateikta pastabų ir atliekų vežėjams – įpareigoti skubiai sutvarkyti atliekų surinkimo vietas.

Pasak įmonės direktoriaus Rimanto Juknevičiaus, pradedama įgyvendinti atliekų tvarkymo kontrolė yra labai svarbi atliekų tvarkymo reformos dalis, padėsianti užtikrinti, kad Vilniuje būtų paisoma Atliekų tvarkymo taisyklių.

Daugiau informacijos: http://www.sivasa.lt/