„Vilniaus šilumos tinklai“ antikorupcijos mokymus vadovams vykdo kartu su STT ir VTEK

Siekdama veiklos skaidrumo ir efektyvumo, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) parengė antikorupcijos mokymus, įmonės vadovams ir su viešaisiais pirkimais susijusiems darbuotojams. Mokymų programą VŠT vykdo bendradarbiaudama su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) specialistais. VŠT siekia supažindinti darbuotojus su korupcija kaip reiškiniu, pristatyti jos teisinį reglamentavimą, paaiškinti apie 2018 metais įsigaliosiantį viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, interesų konflikto valdymą ir prevenciją. Antikorupcijos mokymai yra viena iš VŠT „Kovos su korupcija politikos“ įgyvendinimo priemonių. Tokio turinio mokymų Vilniaus šilumos ūkyje dirbantiems specialistams ir vadovams iki šiol nebuvo organizuota.

„Tegu dovanas dovanoja tik močiutė!“ – su tokiu šūkiu VŠT pradėjo trijų dalių antikorupcijos mokymus įmonės vadovams ir kitiems darbuotojams, kurie dalyvauja viešųjų pirkimų organizavimo procese ar tiesiogiai bendrauja su rangovais.

Pasak mokymų iniciatoriaus bendrovės generalinio direktoriaus Manto Buroko, šie mokymai yra viena svarbiausių VŠT „Kovos su korupcija programos“ dalis, kurios tikslas – užtikrinti stabiliai, skaidriai ir efektyviai veikiantį miesto šilumos ūkį.

„Norėdami sukurti naujos kokybės kultūrą bendrovėje, turime pradėti ne tik nuo darbuotojų atrankos, atkreipdami dėmesį į jų moralines vertybes, bet ir nuo jiems suteikiamos informacijos bei žinių. Šių mokymų metu įmonės vadovus ir kitus darbuotojus supažindinsime su korupcijos rizikos veiksniais, dovanų ir kyšio atribojimo principais, viešųjų pirkimų naujovėmis ir interesų deklaravimu“, – sako Mantas Burokas.

Jo teigimu, tokių mokymų sostinės šilumos ūkyje dirbantiems struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams niekada nebuvo organizuota, nes anksčiau įmonę valdę verslininkai turėjo kitus tikslus – pirmiausia buvo siekiama kuo didesnio pelno ir asmeninės naudos, nepaisant veikloje naudojamų priemonių.

VŠT antikorupcijos mokymų programą bendrovės Rizikų ir prevencijos vadovas Aurimas Kudūkis parengė bendradarbiaudamas su STT bei VTEK specialistais, kurie sutiko neatlygintinai teikti konsultacijas ir mokymu metu dalyvauti diskusijoje su dalyviais. Mokymuose buvo pristatytas STT parengtas Antikorupcijos vadovas verslui (AVV), VŠT vadovai buvo supažindinti su priemonėmis, kurias bendrovė planuoja įdiegti artimiausiu metu.

„Šie mokymai yra geras valstybės įstaigų ir verslo struktūrų bendradarbiavimo pavyzdys, įrodantis, kad kova su korupcija, skaidrumo didinimas yra ne vien tik valstybės ar STT uždavinys, tai puikiai gali atlikti ir pats verslas. Būtent verslo subjektai geriausiai žino įmonės vidinę struktūrą, poreikį ir problemas, todėl geriausiai gali pasirinkti tinkamus sprendimus. Tikime, kad tokios iniciatyvos bendrovėje gera pradžia kuriant skaidrią aplinką“, – teigia vienas iš VŠT antikorupcijos mokymų dalyvių – STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

Pirmuosiuose VŠT antikorupcijos mokymuose įvairių struktūrinių padalinių vadovai buvo supažindinti su korupcija kaip reiškiniu, pristatant jos formas, teisinį reglamentavimą ir bendrovės politiką šioje srityje. Kitos dvi VŠT antikorupcijos mokymų dalys skirtos kvalifikuotiems inžinieriams, projektų vadovams ar su viešaisiais pirkimais dirbantiems darbuotojoms, kurie bus supažindinti su korupcijos reiškiniu, dovanų priėmimo ir gavimo principais.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalios nauji Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimai, visiems mokymų dalyviams bus pateikta informacija apie interesų konflikto valdymą ir prevenciją, jie bus apmokyti, kaip deklaruoti viešus ir privačius interesus.

VŠT antikorupciniai mokymai yra viena iš korupcijos valdymo priemonių, kurios bus taikomos visiems įmonės darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. VŠT įsipareigoja ne tik įdiegti rizikos valdymo priemones įmonėje, bet ir viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams, skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms, bus informuotos teisėsaugos įstaigos.

VŠT „Kovos su korupcija politika“ paskelbta bendrovės tinklalapyje, kuriame yra sukurta pranešimų forma apie pastebėtus ar žinomus korupcijos atvejus bendrovėje – Praneškite apie korupciją!