Išrinktos keturios Vilniaus miesto trupės – šokio, teatro, muzikos ir operos profesionalai

Sostinės savivaldybė išrinko keturis profesionalius šokio, teatro, operos ir muzikos kolektyvus, kuriems suteiktas Vilniaus miesto trupės vardas bei skiriamos kasmetinės dotacijos. Miesto trupėmis paskelbta „Vilniaus miesto opera“, teatras „Atviras ratas“, šokio teatras „Low Air“ ir styginių ansamblis „Mikroorkestra“.

Šiems metams sostinės savivaldybė iš miesto biudžeto trupėms skiria 60 tūkst. eurų, o kitąmet, planuojama, bus skiriama 120 tūkst. eurų suma, už kurią konkurso laimėtojai įsipareigoja rengti profesionaliųjų scenos menų kūrinių, aktualių Vilniaus miestui, repertuarą, užtikrinti kad jie būtų prieinami įvairių socialinių grupių gyventojams, atstovauti Vilniaus miestui tarptautiniuose festivaliuose ir kituose renginiuose, įgyvendinti kultūrinės edukacijos programas.

Sostinės savivaldybė, suteikdama organizacijoms miesto trupės vardą ir skirdama dotaciją, siekia stiprinti profesionaliųjų scenos menų įstaigas, suteikti stabilumo jų veiklai, didinti konkurencingumą, plačiau reprezentuoti Vilnių Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose, kituose renginiuose.

Vilniaus miesto operos vardas suteiktas viešajai įstaigai „Vilniaus miesto opera“, kuris per 10 kolektyvo gyvavimo metų sukūrė ir plačiai pristatė 13 operų ir 1 miuziklą. „Vilniaus miesto opera“ save apibūdina kaip laisvai mąstančių menininkų sambūrį, kurio užuomazgos atsirado 2006-aisiais, kai režisierė Dalia Ibelhauptaitė, dirigentas Gintaras Rinkevičius ir dailininkas Juozas Statkevičius sujungė jėgas statant operą „Bohema“.

Teatro laboratorijai „Atviras ratas“ suteiktas Vilniaus miesto teatro trupės vardas. Profesionaliam teatrui, atšventusiam savo dešimtmetį, vadovauja režisierius Aidas Giniotis. Teatro branduolį sudaro 2002 m. studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pradėję aktoriai, kuriems vadovavo profesorius Vladas Bagdonas ir „Keistuolių teatro“ režisierius Aidas Giniotis. Beveik 20 spektaklių pastačiusi teatro laboratorija yra gavusi ir ne vieną reikšmingą apdovanojimą – 2012 m. gautas Auksinis scenos kryžius už nacionalinę dramaturgiją „Lietaus žemė“, Auksinis scenos kryžius už geriausią spektaklį vaikams „Senelės pasaka“ bei daugelis kitų.


Vilniaus miesto šokio teatro vardas suteiktas urbanistinio šokio teatrui „Low Air“. Kolektyvas yra laimėjęs du Auksinius scenos kryžius – Airida Gudaitė ir Laurynas Žakevičius už šokio spektaklį „Kelionė namo“ ir už naujausią vizualų šokio spektaklį „Žaidimas baigtas“. Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“ – naujovių ieškantis, Lietuvos jaunosios kartos šokio teatras, jungiantis urbanistinio ir šiuolaikinio šokio elementus. Šokio teatras yra pastatęs tokius spektaklius kaip „Fee-Link“, „Kelionė namo“, „Šventasis pavasaris“, „Žaidimas baigtas“ ir kt. Šokio teatras taip pat apdovanotas Boriso Dauguviečio Auskaru už sėkmingas naujų sceninės išraiškos formų paieškas jungiant gatvės šokį ir teatrą spektakliuose bei Lietuvos šiuolaikinio šokio veidą keičiančią pedagoginę veiklą „Low Air“ vardo šokio mokykloje.


Vilniaus miesto ansamblio vardas suteiktas styginių ansambliui „Mikroorkestra“. „Mikroorkestra“ – Martyno Levickio iniciatyva 2015 metais įkurtas styginių ansamblis, pasirodymams buriantis jaunuosius Lietuvos muzikos talentus ir savo unikalius projektus jau spėjęs pristatyti nuo Vokietijos iki Pietų Korėjos. Dauguma atlikėjų taip pat groja žinomų Lietuvos bei tarptautinių orkestrų sudėtyje.

Vilniaus savivaldybės skelbtame konkurse Vilniaus miesto trupės vardui gauti galėjo dalyvauti profesionalieji teatrai, koncertinės įstaigos, trupės, ansambliai, cirkai ar kitos įstaigos, kurios yra įsikūrusios Vilniuje. Konkursui buvo pateiktos 8 paraiškos, laimėtojus išrinko konkurso komisija, kurią sudarė nepriklausomi profesionaliųjų scenos menų ekspertai, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Tarybos atstovai.

Kolektyvams Vilniaus miesto trupės vardai suteikiami dvejiems metams. Vėlesniuose konkursuose miesto trupių vardas bus suteikiamas trejų metų laikotarpiui.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt