Vilniaus savivaldybėje pasirašyta frakcijų bendradarbiavimo sutartis

Keturios Vilniaus miesto savivaldybės taryboje atstovaujamos partijos pirmadienį pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl bendrų darbų vilniečiams. Ant susitarimo savo parašus padėjo Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto savivaldybės Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas ir frakcijos seniūnas Vincas Jurgutis, Lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškos šeimų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkė Vanda Kravčionok, socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė, Vilniaus miesto savivaldybės Tvarkos ir teisingumo frakcijos seniūnas Gediminas Rudžionis.

„Frakcijos įsipareigojo spartesniu tempu tęsti šios kadencijos metu pradėtus darbus ir iki kadencijos pabaigos skirti didesnį dėmesį šiems bendrai sutartiems prioritetams: švietimui, miesto augimui, įmonių valdymui ir miesto konkurencingumo didinimui, vilniečių interesų didesniam gynimui“, – sako Vilniaus miesto meras, Liberalų sąjūdžio atstovas ir koalicijos lyderis Remigijus Šimašius.

„Esame pasirengę šios kadencijos metu skirti didesnį dėmesį miesto pakraščiams, žemės nuosavybės grąžinimui, švietimo infrastruktūros plėtrai ir sklandžiam vaikų patekimui į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kultūrinei veiklai“, – sako Lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškos šeimų sąjungos atstovė, Vilniaus vicemere Edita Tamošiūnaitė.

„Socialdemokratai toliau nuosekliai dirba, kad garantuotų intensyvesnes investicijas į poliklinikų paslaugų kokybę, eilių mažinimą ir infrastruktūrą. Siekiant skaidresnio ir viešesnio įmonių valdymo, įvertinsime savivaldybės įmonių veiklą ir pasiūlysime sprendimus dėl tvaresnio jų valdymo. Taip pat sukursime inovacijų skatinimo savivaldybės įstaigose fondą, įgalinsime seniūnijas realiai spręsti gyventojų problemas ir rūpintis jų gerove“, – sako socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė.

„Mūsų kryptis labai aiški: turime panaudoti visas įmanomas priemones, kad vilniečių permokėti pinigai rubikoninei „Vilniaus energijai“ būtų kuo skubiau grąžinti vilniečiams. Mūsų frakcija toliau kryptingai veikia, kad maksimaliai apgintų vilniečių interesus energetikoje“, – sako Gediminas Rudžionis, Tvarkos ir teisingumo frakcijos seniūnas.

Susitarimą pasirašiusios keturios frakcijos kartu turi 32 iš 51 tarybos narių.

Bendradarbiavimo susitarimas

Prioritetai susitarime

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]