Karšto vandens skaitiklių priežiūros mokestis vilniečiams kitąmet galėtų būti mažesnis

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pradėjo svarstyti AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) projektą dėl naujo karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio patvirtinimo. Lyginant su šiuo metu galiojančiu karšto vandens skaitiklio priežiūros mėnesiniu mokesčiu 0,78 Eur (be PVM), jis būtų sumažintas 0,01 Eur. Naujas mėnesinis mokestis sudarytų 0,77 Eur (be PVM) ir būtų taikomas nuo 2018 metų VŠT klientams, kurių suvartojamas karšto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal bendrovės įrengtų skaitiklių rodmenis.

Pasak VŠT Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus Vilmanto Markevičiaus, naujas karšto vandens skaitiklių priežiūros mokestis apskaičiuotas įvertinus bendrovės būtinąsias veiklos sąnaudas ir planuojamų įrengti skaitiklių kiekį. Dabar už šilumos tiekėjo įrengtų karšto vandens skaitiklių priežiūrą gyventojai moka po 0,78 Eur (be PVM) pagal anksčiau paslaugas teikusios UAB „Vilniaus energija“ nustatytą mokestį. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pritarus, sumažintas karšto vandens skaitiklių priežiūros mokestis įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

„Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį sudaro jų įrengimo, remonto, metrologinės patikros, susidėvėjusių skaitiklių keitimo ir kitos, su šiomis paslaugomis susijusios, išlaidos. Šį mokestį pradedame skaičiuoti nuo skaitiklio įrengimo datos, papildomai sumokėti už patį prietaisą gyventojams nereikia“, – teigia Vilmantas Markevičius.

Šiuo metu VŠT prižiūri 190 tūkst. klientams įrengtų karšto vandens skaitiklių. Bendrovės duomenimis, per ateinančius trejus metus jų kiekis gali išaugti iki 250 tūkstančių. Vilmanto Markevičiaus teigimu, nuo šių metų vasaros pastebimas didėjantis karšto vandens skaitiklių įrengimo poreikis, kurį lėmė nuo birželio mėnesio įsigaliojęs naujas suvartojamo karšto vandens kiekio apskaičiavimo normatyvas. Šis normatyvas taikomas tiems vartotojams, kurie nesudarė sąlygų tiekėjui įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaito pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus. Padidintą normatyvą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino nustačiusi, kad faktinis vidutinis gyventojų suvartojamas karšto vandens kiekis yra dvigubai didesnis, nei jie apmokėdavo pagal anksčiau taikytus normatyvus.

VŠT atstovo teigimu, mokėdami už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį daugelis gyventojų galėtų sumažinti savo išlaidas karštam vandeniui. Toks atsiskaitymas užtikrina tikslesnį ir teisingesnį mokesčių paskirstymą už karšto vandens paruošimą ir jo temperatūros palaikymą konkretaus namo gyventojams.

Gyventojai, kurie sutinka, kad VŠT įrengtų karšto vandens skaitiklį bute (patalpose), gali apie tai pranešti bendrovės telefonu 1840, el. paštu info@chc.lt, užpildydami tinklalapio (www.chc.lt) elektroninių paklausimų formą „Klauskite – atsakome“ arba kreipdamiesi į bendrovės Klientų aptarnavimų centrus.

Šiuo metu VŠT atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis yra 0,78 Eur/apsk.pr./mėn. (be PVM) arba 0,94 Eur/apsk.pr./mėn. (su 21 proc. PVM). Jei dar šiemet Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtintų VŠT siūlomą mažesnį mokestį, nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojai mokėtų po 0,77 Eur/apsk.pr./mėn. (be PVM) arba 0,93 Eur/apsk.pr./mėn. (su 21 proc. PVM).

Informaciją parengė Edita Sirutienė
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ komunikacijos vadovė, Tel. (8 5) 266 7133, mob. 8 686 71280, edita.sirutiene@chc.lt

Apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT)
Šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė savo paslaugas teikia Vilniaus miesto gyventojams. VŠT įkurta 1997 m. reorganizavus tuometę „Lietuvos energiją“. Šiuo metu didžioji bendrovės akcijų dalis (99,4 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Pagal klientų skaičių ir šilumos ūkio infrastruktūrą VŠT yra didžiausia šilumą ir karštą vandenį tiekianti įmonė Lietuvoje, įmonės klientų skaičius – daugiau kaip 200 tūkst. VŠT turtas nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 30 d. buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energijai“, tuo metu VŠT vykdė nuomos priežiūros ir pasiruošimo perimti turtą iš nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos sutarties terminui VŠT susigrąžino ūkį iš nuomininko ir tęsia savo veiklą. Bendrovė rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, diegia modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas. Savo veiklą VŠT grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe. Daugiau informacijos – www.chc.lt