Turistų rinkliava atvers naujas galimybes Vilniui

Vilniaus miesto Taryba pradėjo svarstyti vadinamąją turisto rinkliavą. Skaičiuojama, kad įvedus šią rinkliavą sostinės biudžetas nuo 2019 metų per metus turėtų pasipildyti apie 2 mln. eurų, o surinktos lėšos būtų skiriamos miesto tarptautiniam konkurencingumui didinti bei turizmo infrastruktūrai gerinti.

Tokia praktika jau naudojasi daugelis Europos ir penki Lietuvos miestai. Rinkliava yra taikoma Amsterdame, Berlyne, Romoje bei daugelyje kitų miestų 17-oje Europos valstybių. Europoje šis mokestis siekia iki 7 Eur. Lietuvoje šiuo metu rinkliava už nakvynę viešbučiuose renkama penkiuose Lietuvos miestuose: Druskininkuose (1 Eur.), Palangoje (1 Eur.), Birštone (1 Eur.), Trakuose (1 Eur.) ir Kaune (0,5 Eur; nuo 2019 – 1 Eur.).

Vilniuje vieno euro dydžio rinkliavą siūloma įvesti nuo 2018 m. liepos 1 d. Atsižvelgiant į turistų skaičiaus Vilniaus mieste augimo dinamiką, jau 2019 m. per metus iš turistų rinkliavos į Vilniaus miesto biudžetą tikimasi papildomai surinkti apie 2,28 mln. Eur.

Planuojama, kad iš turistų rinkliavos surinktos lėšos būtų panaudotos turizmo infrastruktūros plėtrai Vilniuje ir turistų pritraukimui į miestą.

Pasak „Go Vilnius“ vadovės Ingos Romanovskienės, turisto rinkliavos įtvirtinimas garantuotų nuoseklų lėšų, skirtų Vilniaus miesto konkurencingumo ir turizmo vystymui, užtikrinimą ir paskirstymą.

„Tai yra racionalus sprendimas, leisiantis miestui įgyvendinti projektus, didinančius miesto konkurencingumą regione, didinančius Vilniaus miesto patrauklumą ir gerinančius turizmo infrastruktūrą, tarp jų ir naujų tiesioginių skrydžių į Vilnių atsiradimą“, – sako „Go Vilnius“ vadovė.

Pasak Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Evaldos Šiškauskienės, tokiam sprendimui miestas jau pribrendo. Miesto rinkodara ir turizmo skatinimas į Vilnių kaip pagrindinius valstybės vartus yra būtinas, o tarptautinė konkurencija yra labai įtempta.

„Šiuo metu biudžeto, skiriamo miesto rinkodarai ir komunikacijai užsienyje, nepakanka. Verslas puikiai supranta tokios rinkliavos naudą, tai yra turbūt pirmas kartas per 10 metų, kai verslas iš principo sutinka, kad būtų įvesta turistų rinkliava. Tačiau sutinka su sąlyga, kad bus pakankamas pereinamas laikotarpis, kad apgyvendinimo įstaigos spėtų prisitaikyti prie pokyčių ir surinktos lėšos būtų skiriamos miesto rinkodarai ir turizmo skatinimui“, – sakė E.Šiškauskienė.

Vilniaus miesto Tarybai pateiktas projektas „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ yra parengtas atsižvelgiant į verslo atstovų pasiūlymus.

Savivaldybės tarybos pritarimu, rinkliava būtų skaičiuojama nuo miesto svečių nakvynių skaičiaus. Nuo 2018 m. liepos siūlomas rinkliavos dydis asmeniui už suteiktą vieną nakvynę – 1 Eur. Pirmaisiais metais planuojama nuo rinkliavos atleisti turistų grupes, užsakančias ne mažiau kaip 10 kambarių, lengvatos taip pat numatomos ligoniams, vaikams iki 18 metų, neįgaliesiems ir tiems, kurie ketina apsistoti Vilniuje mėnesį ir ilgiau.

Pasak „Go Vilnius“ vadovės, atsižvelgiant į augantį susidomėjimą Vilniaus miestu ir nuolat didėjantį verslo ir poilsio turistų skaičių, kyla poreikis aktyviai bei nuosekliai miesto tarptautinei rinkodarai turizmo srityje, kuri padėtų efektyviau plėsti skrydžių maršrutus ir gerinti Vilniaus miesto turizmo infrastruktūrą, tokiu būdu skatinant tarptautinį Vilniaus miesto konkurencingumą.

Vietinė rinkliava skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus. Per šešis šių metų mėnesius Vilniaus apgyvendinimo įstaigose apsistojo beveik 0,5 mln. turistų, čia miesto svečiai praleido beveik 930 tūkst. naktų.

Remiantis turistų skaičiaus Vilniuje augimo dinamika 2013-2016 m. ir Vilniuje praleistų naktų augimo tendencijomis, planuojama, kad 2019 metais galima tikėtis 1,27 mln. turistų ir 2,28 mln. praleistų naktų. Tikėtina, kad įvedant vieno euro per naktį turistų rinkliavą, 2019 metais bus surinkta apie 2,28 mln. Eurų.