Konkursas „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“

Vilniaus švietimo pažangos centras skelbia konkursą „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“. Tikimasi, kad šis konkursas paskatins mokytojus vesti pamokas kitose erdvėse, kurti ir dalytis gerąja patirtimi, didins mokinių motyvaciją, domėjimąsi artimiausia aplinka, ugdys praktinius, tyrinėjimo gebėjimus, kūrybiškumą.

Konkurse gali dalyvauti visų mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir įvairias edukacines programas mokiniams rengiantys specialistai. Konkursinius darbus gali rengti vienas asmuo arba asmenų grupė.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo registruotis iki šių metų gruodžio 8 d. (įskaitytinai).

REGISTRACIJA

Visiems užsiregistravusiems dalyviams bus suteikti unikalūs kodai, kurie kartu su Konkurso sąlygomis ir metodiniais patarimais bus išsiųsti dalyvių nurodytu el. pašto adresu. Visus Konkursui pateiktus darbus vertins recenzentas.

Dokumentai atsisiųsti:

Konkurso „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“ nuostatai
1 nuostatų priedas. Reikalavimai pamokai

Kontaktinis asmuo informacijai:
Genovaitė Kynė
Vilniaus švietimo pažangos centras
Vilniaus g. 39, Vilnius
LT-01119, Lietuva
Mob. +37061498597
El. paštas: genovaite.kyne@vilnius.lt