Aukščiau galvas – iš Vilniaus mokosi ir senoji Europa

Į Vilnių atvykę nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Olandijos, Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos semiasi patirties dėl neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumo didinimo ir drauge pradeda naują projektą „Connected spaces of learning in Europe“. Jo metu, Roterdamo mieste Olandijoje, Saksonijos-Anhalto žemėje Vokietijoje, Lorkos mieste Ispanijoje, Centro regione Prancūzijoje ir Vilniuje, jauniems žmonėms taps labiau pasiekiamos mokymosi galimybės ir būdai stebėti savo pasiekimus.
Platesnės mokymosi galimybės jaunimui

Jaunieji vilniečiai galimybes mokytis gali rasti viename puslapyje https://www.neformalusugdymas.lt/. Jame galima rasti neformaliojo vaikų švietimo būrelių, savanorystės galimybių, įvairių projektų, skirtų jaunimui.
„Puslapis, kuriame galima rasti įvairias neformaliojo ugdymo(si) paslaugas, palengvina jauno žmogaus kelią ieškant jo ar jos interesus atitinkančių būrelių, jaunimo klubų, stovyklų, savanorystės vietų. Puslapyje pateikiami ne tik paslaugų aprašymai, bet ir interaktyvus žemėlapis, kurio pagalba vaikų tėvai ir jaunimas gali rasti ugdymo(si) paslaugas pagal gyvenamą vietą, dominančią veiklos sritį ir kitus kriterijus. Džiaugiamės galimybe pasidalinti mūsų patirtimi su kitomis Europos sąjungos šalimis ir kartu didinti galimybes jauniems žmonėms mokytis.“ – teigia Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus atstovai.
Visų neformaliojo ugdymo paslaugų sutelkimas į vieną platformą, žemėlapio sukūrimas yra viena iš gerųjų praktikų, kurią į savo šalis nori perkelti atvykę svečiai.
„Esame iš Prancūzijos Centre regiono, kuriame gyvena daugiau nei 300 tūkst. 15-24 amžiaus jaunų žmonių, tačiau tokios platformos kaip jūs, deja, neturime“ – pasakoja Cyril Boutrou, dirbantis Centraider organizacijoje, vienijančioje daugiau nei 1000 nevyriausybinių organizacijų, viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų. Pasak Cyril Boutrou, tokia platforma jo regione Prancūzijoje padėtų jauniems žmonėms lengviau surasti galimybes tobulėti, o paslaugų tiekėjams – rasti klientų.
Siekia plėsti mokymosi ribas
Projekto organizatoriai siekia, jog jaunų žmonių mokymasis už mokyklos ribų būtų labiau įvairiapusis ir lengviau įvertinamas. „Dabar, jei žmogus mokosi, pavyzdžiui, lituoti, galbūt jis žino tik vieną vietą kur tai gali daryti. Mes norime, kad platforma pasiūlytų įvairias veiklas ir vietas pagal jo ar jos interesų lauką, kad mokymosi ribos išsiplėstų“ – pasakoja Nerijus Kriaučiūnas , vienas iš projekto vykdytojų Lietuvoje.
Dviejų metų projektu siekiama sukurti mokymosi žemėlapius 15-oje Europos miestų ir regionų, pasiūlant platų mokymosi pasirinkimą konkrečioje vietovėje. Įvairios mokymosi galimybės bus susietos tarpusavyje, platformos pagalba norintis tobulėti jaunas žmogus galės rinktis iš atvirų ugdymosi galimybių, o jo ar jos mokymosi pasiekimai bus fiksuojami skaitmeninių ženkliukų pagalba.
„Žmonės mokosi kasdien ir tai vyksta ne tik ugdymo įstaigose. Šias patirtis norime padėti jiems įprasminti naudojant skaitmeninius pripažinimo ženkliukus. Tai ne tik padeda žmonėms įvardinti ir įvertinti savo įgyjamą patirtį, bet jau dabar, dalyvaujant kai kuriose programose gauti papildomų balų stojant į aukštąsias mokyklas,“ – pasakoja N. Kriaučiūnas. Šie skaitmeniniai ženkliukai – inovacija švietimo sektoriuje, kurią Lietuvoje jau taiko Kauno technologijos universitetas, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekte dalyvaujančių miestų ir regionų mokymosi žemėlapiai kuriami vadovaujantis panašių platformų gerąja praktika: Jungtinėse Amerikos Valstijose „LRNG“ platforma, Jungtinėje Karalystėje – „Cities of Learning“. „Mes norime įgyvendinti panašius sprendimus mūsų mieste. Roterdamas yra atviras miestas ir jauni žmonės nori naujovių. Mums svarbu, kad jie aktyviai įsitrauktų į mokymosi žemėlapio kūrimą ir naudojimą“ – idėjomis dalinasi Amy van Voorst, gyvenanti Roterdame ir padėsianti kurti mokymosi galimybių žemėlapį Olandijoje.
Užsienio partneriai vizito Lietuvoje metu lankėsi kultūros erdvėje „Kablys”, Atvirame jaunimo centre „Mes”, „Technariume”. Šios vietos siūlo įdomias mokymosi galimybes, kurios yra mažai žinomos net ir vilniečiams.
Daugiau informacijos:
Nerijus Kriaučiūnas
[email protected]
+370 686 18778