Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Konkursas vyks 2018 m. kovo 8 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybei priklausančiose patalpose Vilniaus g. 22, Vilniuje, (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), įvyko šildymo sistemos avarija, iš nuomos konkurso, kuris įvyks 2018-03-08 (Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2018-02-26 iki 2018-03-07) išimtos visos įtrauktos Vilniaus g. 22 (tokiomis dalimis: 45,22 kv. m, 546,56 kv. m ir 170 kv. m) patalpos.

Adresas Plotas
kv. m
Pra-
dinė 

1 kv. m 
nuo-
mos 

kaina per 
mėn. 
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos 
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
(darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.)
Regist-
racija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vilniaus g. 22 45,22 12,73 Negyvenamosios patalpos (ind.: 3-(36-39), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 2-7, 3-68; unikalus Nr. 1094-0441-8020) antrame aukšte Administ-racinei, paslaugų ar prekybos veiklai 1 metai 1726,95 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2976
Vilniaus g. 22 546,56 6,40 Negyvenamosios patalpos(ind. 3-(25-27, 29-35, 40-53, 56, 59-64), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 4-(1, 5-8), 3-(28, 54-55); unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002) antrame aukšte Administ-racinei, maitinimo, paslaugų ar kultūrinei veiklai 1 metai 10493,95 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2976
Vilniaus g. 22 170,00 6,40 Negyvenamosios patalpos(ind. 3-(57, 58), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 4-(1, 5-8), 3-(28, 54-55); unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002) antrame aukšte Administ-racinei, maitinimo, paslaugų ar kultūrinei veiklai 1 metai 3264 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2976
Vinkšnų g. 6 68,28 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(1-3); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 143,39 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 57,58 0,70 Negyvenamoji patalpa (ind.: 1-4; unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 120,92 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 91,44 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(5-8); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 192,02 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 38,96 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 81,82 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 90,28 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2949
211 2182
Antakalnio g. 124 216,35 3,50 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(29-41), 2-(1-2); unikalus Nr. 1096-0001-3047) pirmame aukšte Komerci-
nei veiklai, išskyrus prekybą alkoholiu
3 metai 2271,68 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2851
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,41 Pastatas-dirbtuvės (unikalus Nr. 1094-0397-5031) Administ-racinei, kultūrinei ar paslaugų veiklai 3 metai 103,65 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2287
Vašingtono a. 1-68 259,57 0,28 Patalpos – slėptuvė (unikalus Nr. 4400-2559-7039:7007) Sandė-liavimo veiklai 3 metai 218,04 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2251
Švitrigailos g. 7 127,92 2,39 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administ-racinei ar paslaugų veiklai 3 metai 917,19 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2182
Šiltadaržio g. 2 142,52 7,28 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte (unikalus Nr. 1094-0034-3015:0023, pastate 1A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(3, 4, 6, 8, 10, 11, 41), su bendro naudojimo patalpomis, pažymė-tomis plane indeksais 1-1, 2-(1-2), 5, 7, 9, ir bendro naudojimo patalpos (unikalus Nr. 1094-0034-3026:0001, pastate 2A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(34-40) Adminis-tracinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai 3 metai 3112,64 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2851
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 3,40 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administ-racinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai 3 metai 2456,16 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2206
Žalioji a. 3 43,71 2,07 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administ-racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti 3 metai 271,44 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2182
Vilniaus g. 39 29,40 11 Negyvenamosios patalpos ketvirtame aukšte, plane pažymėtos 4-96, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksu 4-90, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0442-5012:0001. Administ-racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti 3 metai 970,20 2018-02-26
iki
2018-03-07
262 3514
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 24,03 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administ-racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti 3 metai 5276,27 2018-02-26
iki
2018-03-07
211 2976

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. vasario 26 d. iki kovo 7 d. 9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Nuomininkas perskaičiuotą kas tris metus nuompinigių dydį įsipareigoja mokėti nuomos sutartyje 2 p. nustatyta tvarka.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Konkursas vyks 2018 m. kovo 8 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.