Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Konkursas vyks 2018 m. kovo 22 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

Adresas Plotas
kv. m
Pra-
dinė
1 kv. m
nuo-
mos
kaina
per mėn.
Eur
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
(darbo dienomis
nuo 9.00 iki
15.00 val.)
Regist-
racija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Žalioji a. 3 22,55 2,07 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, pažymėtos plane indeksu 1-69, su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(31-36), 1-68, 1-71 ir 1-(76-84), esančios pastate (unikalus           Nr. 4194-0341-8036), pažymėtame plane indeksu 8B2p Administ-
racinei ar paslaugų veiklai
5 metai 140,04 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2949
211 2182
Vilniaus g. 6, Grigiškės 87,79 5,70 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus     Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administ-
racinei, prekybos ar paslaugų veiklai
5 metai 1501,21 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2251
F. Gedkanto g. 1173 0,68 Inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-6741), pažymėtas plane indeksais b, k Automo-
bilių stovėjimo aikštelių eksploa-
tavimo veiklai
5 metai 2392,92 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2249
Konstitucijos pr. 3A 42,71 6 Negyvenamosios patalpos požeminėje perėjoje (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303), pažymėtos plane indeksu R-15 Prekybos ar paslaugų veiklai 5 metai 768,78 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2251
Kauno g. 37 30 60 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 1-(4-6), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane 1-3 ir 1-(19-22), esančios pastate (unikalus   Nr. 1094-0161-1012), pažymėtame plane indeksu 1D2p Vaistinės veiklai 5 metai 5400 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2851
Dariaus ir Girėno g. 18 60,15 60 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 1-(45-48), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-9002-0016) Vaistinės veiklai 3 metai 10827 Nuo
2018-03-12
iki
2018-03-21
211 2851

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. kovo 12 d. iki kovo 21 d.  9–11 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas vyks 2018 m. kovo 22 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.