Šimtams gyventojų „Vilniaus vandenys“ savo lėšomis paklos kvartalinius tinklus

Daugelis sodų bendrijose ar individualių namų kvartaluose gyvenančių vilniečių, ne vienerius metus siekdami prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų, girdėjo vieną atsakymą: „Nėra galimybių“.

Dabar tokia galimybė yra: „Vilniaus vandenys“ finansuoja magistralinių/kvartalinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų teritorijose ir kviečia gyventojus teikti paraiškas.

Norėdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos, vadovaudamasi įmonės patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

Kad galėtų dalyvauti reitingavime, gyventojai, pirmiausia, turi suorganizuoti gyventojų susirinkimą ir jo metu išsirinkti įgaliotą atstovą – pareiškėją, kuris gyventojų grupę atstovaus viso tolimesnio proceso metu.

Bendrovei turi būti pateikta užpildyta paraiška, bendrijos susirinkimo protokolas ar notaro patvirtintas rašytinis įgaliojimas pareiškėjui atstovauti fizinius asmenis. Būtina pridėti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje pateikti jų numerį, taip pat su „Vilniaus vandenimis“ suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą, kuriam turi būti gautas statybos leidimas. Projektuose turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius.

Visus šiuos dokumentus nuo šių metų birželio 1 iki 30 d. reikia pateikti „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo skyriui (Spaudos g. 8-1) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Tinklų finansavimas 2018/Objekto pavadinimas”.

Svarbu žinoti, kad į finansavimą gali pretenduoti tie infrastruktūros objektai, kurie:

• patenka į „Vilniaus vandenų“ viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją;
• bus prijungiami tik prie „Vilniaus vandenų“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos infrastruktūros;
• bus įrengiami valstybinėje arba servitutais išskiriamoje teritorijoje;
• yra apgyvendintose teritorijose, kuriose jau yra vienos paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, vandentiekio tinklas), todėl galima antrosios infrastruktūros (pavyzdžiui, nuotekų tinklo) plėtra.

Finansuojama bus tik naujų infrastruktūros objektų plėtra apgyvendintose teritorijose. Nebus rekonstruojami jau nutiesti tinklai. Jei teritorijoje yra nutiestas vandens tiekimo tinklas ir nėra nuotekų šalinimo tinklo, paraiška dėl nuotekų šalinimo tinklo gali būti teikiama. Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) į šį finansavimą pretenduoti negali.

Su paraiškomis pateikti projektiniai pasiūlymai ar projektai bus vertinami ir reitinguojami pagal vieningą reitingavimo formulę, atsižvelgiama į prisijungti ketinančių namų ūkių skaičių, naudojant sustambintus įkainius skaičiuojama preliminari sąmata. Techninį projektą su statybos leidimu pateikusių pareiškėjų infrastruktūros objektas bus įvertinamas palankesniu reitingu (reitingavimo formulėje bus užskaitoma, kad 10 proc. jo vertės sudaro gyventojų lėšos, 90 proc. – „Vilniaus vandenų”).

Teritorijų, kurių prijungimą finansuos „Vilniaus vandenys”, sąrašas bus sudaromas trejiems metams į priekį ir kasmet atnaujinamas. Tai leis bendrovei skaidriai ir objektyviai atrinkti projektus bei nuosekliai plėtoti magistralinius/kvartalinius tinklus, o gyventojams sudarys galimybę naudotis visais centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų privalumais.

Paskelbus teritorijų, kurių prijungimą prie tinklų finansuos „Vilniaus vandenys”, sąrašą, įgaliotas asmuo bus pakviestas pasirašyti sutarties dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. Kartu turės būti sumokėtas bendras užstatas, skaičiuojant 300 eurų vienam namų ūkiui. Šis užstatas – tai garantija, kad namų ūkiai prisijungs prie bendrovės įrengtos infrastruktūros. Įgaliotam atstovui jis bus grąžinamas dalimis kiekvieną ketvirtį už tuos namų ūkius, kurie jau bus prisijungę prie nutiestų tinklų.

Galutinis atrinktų teritorijų sąrašas bei joms numatytos investicijos bus skelbiamos viešai, kai su įgaliotais atstovais bus sudarytos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos bei sumokėtas užstatas.

Visą informaciją bei kokius dokumentus reikia užpildyti ir pateikti, rasite skiltyje Namams/Kvartalinių tinklų plėtros finansavimas.