Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešo konkurso būdu nuomoja nekilnojamąjį turtą Vokiečių g. 13A

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 947,19 (devynių šimtų keturiasdešimt septynių ir devyniolikos šimtųjų) kv. m pastatą – darželį-pradinę mokyklą (unikalus Nr. 1096-4017-5011), pažymėtą plane indeksu 1C2p, Vokiečių g. 13A, Vilniuje. Preliminarai planuojamas nuomos sutarties pabaigos terminas yra 2020 m.

Pastatas viešo konkurso būdu suteikiamas juridiniams ir fiziniams asmenims naudoti kultūros, meno ar edukacinei veiklai, kuri neprieštarautų teritorijos istorinei paskirčiai – Vilniaus didžiajai sinagogai.

Pradinė nuomos kaina: iki 100 kv. m – 10 (dešimt) Eur per mėn., nuo 101 iki 300 kv. m – 20 (dvidešimt) Eur per mėn., virš 300 kv. m – 30 (trisdešimt) Eur per mėn.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos sąlygos:

– Vilniaus miesto savivaldybė sumokės visus mokesčius, susijusius su pastato priežiūra, ir sudarys sutartis, susijusias su komunalinių paslaugų teikimu, turto draudimu ir kt.;

– Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi apie tai prieš 1 mėnesį.

Planuojamas nuomos sutarties pabaigos terminas preliminarai yra 2020 m.


Voke turi būti nurodyta:

1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

2. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas, patirtis ir nauda visuomenei. Prašyme privalo būti įsipareigojimas, kad numatyta veikla neprieštaraus žydų tematikai.

3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. liepos 9 d. iki liepos 25 d. 9–11 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos Vokiečių g. 13A konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2018 m. liepos 26 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2018 m. rugpjūčio 3 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė Eglė Sadaunykienė, tel. 8 (5) 211 2270, el. paštas: egle.sadaunykiene@vilnius.lt

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2441, (8 5) 211 2851.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Nuotraukas galima rasti čia:

https://www.dropbox.com/sh/34udq851mrp5vrx/AAChHcvQvILZbk2yuAVXZ2Hla?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/zy8z3kjvtvdcwe3/AACbyx-i4PHaB-MGafmlLKZoa?dl=0