Dėl 2018 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbto viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje konkurso eigos

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkurso vykdymo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo vieno iš konkurso dalyvių (toliau – Pareiškėjas) pateiktus pasiūlymus bei pastabas ir protokoliniu nutarimu patikslino arba pakeitė šias viešųjų Antras kriterijus – planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius ir krovimo stotelių galia pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (T2) (žr. konkurso sąlygų 22.4 punktą) prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatas:

  1. Konkurso nuostatų 20.3.2. papunktyje nustatytų reikalavimų Projektinio pasiūlymo vertinimui lentelės eilutę „Puikiai (9-10 balai)“ papildė kriterijais, paaiškinančiais nuostatą profesionaliai ir išsamiai rengiant eismo organizavimo pasiūlymus šalia numatomos įrengti elektromobilių įkrovimo prieigos bei užtikrinant saugų eismo organizavimą. Projektiniai pasiūlymai turi:
  • atitikti STR 2,06,04:2014 techniniams reikalavimams ir užtikrina žmonių su negalia aptarnavimą;
  • užtikrinti patogų ir saugų privažiavimą iš aptarnaujamos zonos didžiausią transporto srautą turinčių gatvių / kelių;
  • tinkamai išdėstyta informacinė sistema įkrovimo punktui pasiekti;
  • įkrovimo punkto sprendiniai negali pažeisti šalia praeinančių pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros ;
  • turi būti racionaliai panaudotos esamos automobilių stovėjimo vietos gatvių raudonųjų linijų ribose;
  • turi būti nurodyta ar privažiavimas nepaliečia / minimaliai paliečia esamą eismo organizaciją, ar neatsiranda papildomų kairiųjų posūkių ;
  • turi būti įvertinta ar prieigose nesiformuoja automobilių spūstys, ir nėra juodosios dėmės, ar galimas prieigų parinkimas pagal galimybes žemesnės kategorijos gatvėse su mažu ar vidutiniu transporto srautu.
  1. patikslintas Konkurso nuostatų 21 punktas: „Į trečiąjį vertinimo etapą patenka tie konkurso dalyvių pateikti elektromobilių įkrovimo prieigų konkursiniai pasiūlymai, kurie atitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytus reikalavimus ir kurių pateikti elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektiniai pasiūlymai įvertinti 5 ir daugiau balų. <..>.
  2. Komisija pritarė trečiojo konkursinių pasiūlymų vertinimo etapo vertinimo kriterijų antro kriterijaus tikslinimui, išskaidant jį į du parametrus:
Vertinimo kriterijai Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Antras kriterijus – planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius ir krovimo stotelių galia pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (T2) (žr. konkurso sąlygų 22.4 punktą) Y2 = 15
Trečias parametras – planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (P3) (žr. konkurso sąlygų 22.4.1 papunktį). L3= 0,7
Ketvirtas parametras – planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos stotelių galia pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (P4) (žr. konkurso sąlygų 22.4.2 papunktį). L4= 0,3

22.4. antro kriterijaus, planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius ir krovimo stotelių galia pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (T2), balai apskaičiuojami sudedant jo parametrų įvertinimų balus ir sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio koeficiento (Y = 15).

Antro kriterijaus balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

T2 = (P3 + P4) * Y;

Y – lyginamojo svorio koeficientas (Y = 15).

22.4.1. Antro kriterijaus (T2) trečio parametro  (planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius) (P3) įvertinimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Kriterijaus parametro įvertinimas (P3) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Spas.) palyginant su didžiausia to paties parametro reikšme (Smax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (L3 = 0,7);

Geriausia parametro reikšme didžiausias planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius.

22.4.2. Antro kriterijaus (T2) ketvirto parametro (planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos stotelių galia) (P4) įvertinimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Kriterijaus parametro įvertinimas (P4) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Gpas.) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Gmax.) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (L4 = 0,3);

Geriausia parametro reikšme laikomas didžiausios galios planuojama įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos stotelių galia.

Komisija 2018-08-28 posėdyje išnagrinėjo vieno iš konkurso dalyvių (toliau – Pareiškėjas) pateiktus pasiūlymus bei pastabas ir protokoliniu nutarimu patikslino arba pakeitė šias viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatas:

Patikslintas Konkurso sąlygų techninių specifikacijų 22 punktas: „Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais, arba nemokama mobiliąja telefono aplikacija“.

Atsižvelgiant į Konkurso nuostatų pakeitimus, priimtus Komisijos posėdžio metu, Konkurso dalyvių pasiūlymą sudarančių dokumentų pateikimas galioja iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 9.00 val., dokumentus pateikiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, 15, 16 arba 17 langelis). Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami  2018 m. rugsėjo 21 d. 10.00 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Informaciją apie atliktus pakeitimus ir vokų plėšimo datą patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt  skiltyje „Miesto ūkis ir transportas“

Konkurso nuostatus galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje

http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=2&nr=30-2178%2f18(2.1.1E-TD2)
Papildoma informacija teikiama tel. (8 5)  211 2115 arba el. paštu kastytis.lubys@vilnius.lt, arba tel. (8 5)  211 2143, arba el. paštu marius.maldeikis@vilnius.lt  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento darbo laikas: I–IV 7.30–16.30 val, V 7.30–15.15val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.