Vilnius mokės stipendiją sostinės istorijos tyrėjams!

 

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia prisidėti prie istorinio pažinimo – dalyvauti konkurse istorijos tyrėjų stipendijai gauti. Skirdama stipendijas, sostinės savivaldybė skatina  puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti ją, siekti istorinės atminties gyvybingumo.

Stipendijos Vilniaus miesto istorijos tyrimams skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams.

Paraiškas stipendijoms gauti kviečiame teikti  iki rugsėjo 1 d. (įskaitytinai). 2018 metais stipendija (-os) bus skirtos istorinių dokumentų tyrimams Lietuvoje ir Lenkijoje, siekiant išsiaiškinti 1918-1920 metų laisvės kovotojų palaidojimo aplinkybes Antakalnio kapinėse, nustatyti kovotojų pavardes.

Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei tyrėjų organizacijos.

Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

  1. tyrimo atitiktis temai;
  2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas;
  3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikacija;
  4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Patraišką pateikti paprasta ir greita –  elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje  www.vilnius.lt

Papildomą informaciją galima rasti čia: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzeto-lesu-skyrimas-Vilniaus-miesto-istorijos-tyreju-stipendijoms

Paraiškos teikiamos tik internetu. Atkreipiame dėmesį, kad elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje www.vilnius.lt paraiškų pildyti etapais nėra galimybės, jos pildomos vieną kartą, tad galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1985/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatų tvirtinimo“ (toliau – nuostatai).

Papildomą informaciją teikia: Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. (8 5) 211 2385 el. p.  daiva.meilute@vilnius.lt