Kviečiame įmones dalyvauti užimtumo didinimo programoje

 

Sostinės savivaldybė padeda vilniečiams lengviau įsitraukti į darbo rinką – antrus metus iš eilės įgyvendina Užimtumo didinimo programą, kviesdama savivaldybės kontroliuojamas įmones teikti paraiškas subsidijoms gauti. Šiai programai įgyvendinti yra skirta per 700 tūkst. eurų (iki šių metų gruodžio 21 dienos).

Užimtumo didinimo programa skirta vilniečiams, užsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje ir atitinkantiems bent vieną iš šių kriterijų: jaunuoliai, buvę globos namų auklėtiniai ir neturintys 25 metų, nėščios moterys, asmenys, sugrįžę iš laisvės atėmimo vietų, piniginės socialinės paramos gavėjai, žmonės priklausomi nuo narkotikų, prekybos žmonėmis aukos, grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai, tremtiniai, asmenys, patiriantis socialinę riziką bei vyresni kaip 40 metų vilniečiai.

Šioje programoje gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ne pelno siekiančios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija.

Paraiškų teikimas tęsis iki spalio 19 dienos 15.00 val.

Norintys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje darbdaviai turėtų pateikti šiuos dokumentus: nustatytos formos paraišką, kurioje pateikiamas įmonės pavadinimas ir būtini rekvizitai, nurodomi darbai, jų pavadinimas, pobūdis, įgyvendinimo terminai, numatomų sukurti laikinų darbo vietų skaičius, planuojamų įdarbinti asmenų skaičius, įdarbinamų asmenų kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos reikalavimus ir po programos įgyvendinimo numatomas įdarbinti asmenų skaičius, darbo apmokėjimo sąlygos. Paraiškoje taip pat turi būti nurodytas programai planuojamą lėšų poreikis. Dokumentus prašoma pateikti savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 ar 5 langeliui.

Darbdavių pateikta medžiaga turi būti susegta, sunumeruota ir paskutiniame lape (nurodant lapų skaičių) patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus.

 

Konsultacijas ir metodinę pagalbą dalyviams teikia:

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė Jūratė Kristina Kasinskienė

el.p. Jurate.Kasinskiene@vilnius.lt, tel. (8 5 211 2357).

Daugiau informacijos: