Inovatyvios technologijos – Vilniaus išskirtinumas tarptautiniame projekte ROCK

 

Beveik metus vykdomas unikalus Vilniaus miesto savivaldybės ir VGTU eksperimentas praėjusią savaitę buvo pristatytas Lisabonoje vykusiame „Europos miestai“ („EUROCITIES“) kultūros forume. HORIZON 2020 programos ROCK (Kultūros paveldo panaudojimo optimizavimas kūrybiškuose žinių miestuose) projekto metu sostinėje sukurta Neuroanalitikos sistema ateityje gali tapti vienu inovatyviausiu įrankiu planuojant viešąsias miesto erdves.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Praėjusių metų pabaigoje startavusi Neuroanalitikos sistema, kuri miestui svarbiuose taškuose matuoja nuasmenintų žmonių vidutines emocijas, fiziologinius duomenis ir leidžia nustatyti, kaip žmonės jaučiasi miesto viešose erdvėse, ateityje gali tapti itin svarbiu įrankiu ne tik sostinės miesto planavimo specialistams, bet ir gali tapti vienas geriausių pavyzdžių kitiems Horizon 2020 projekto ROCK dalyviams.

„Sostinė savivaldybė dalyvaudama ROCK projekte vykdo unikalų eksperimentą – kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Neuroanalitikos sistemos pagalba fiksuoja žmonių emocijas miestui svarbiuose taškuose. Kadangi tradicinės apklausos ir interviu nėra laikomi patikimais duomenimis miesto planuotojams, mūsų projektas gali tapti atsakymu, kaip sužinoti, ar gyventojai ir miesto svečiai palankiai vertina esamas ir naujas viešąsias erdves, ar jiems patinka ten vykstantys renginiai“, – pasakoja Vilniaus savivaldybės ROCK projekto vadovė Dalia Bardauskienė.

Tolesniuose projekto etapuose iš Neuroanalitikos sistemos surinktų duomenų gims integruoti emociniai ir fiziologiniai bei oro taršos ir sąlygų (temperatūra, vėjas, krituliai) žemėlapiai bei personalizuota rekomendacinė sistema, kurie turėtų padėti miesto planuotojams sukurti patogesnę ir geriausiai gyventojų ir miesto svečių poreikius atitinkančią miesto aplinką ir paslaugų sferą. Ši sistemos sensoriai fiksuos ir kaups informaciją ištisus metus.

Pilies gatvėje, Gedimino prospekte ir šalia Lukiškių aikštės esančiuose  taškuose nuo praėjusių  metų lapkričio veikia Neuroanalitikos sistemos sensoriai, kurie fiksuoja pro šalį einančių nuasmenintų žmonių vidutines nuotaikas, fiziologinius duomenis, reakcijas į aplinką, renginius, eisenas ir pan.

„Neuroanalitikos sistema atpažįsta 7 pagrindines žmonių emocijas (linksmas, nuliūdęs, piktas, nustebęs, pasibaisėjęs, pasišlykštėjęs, neutralus būvis), emocinę būklę (nuobodulys, susidomėjimas ir sumaištis) ir fiziologinius parametrus (veido temperatūrą, kvėpavimo dažnį, pulsą, amžių, lytį). Analizuojant šiuos nuasmenintus duomenis tiriama suminė laimės išraiška, vertinant atsižvelgiama į žmonių nuotaikas ir fiziologinę būklę veikiančią aplinką: cirkadinį ritmą, savaitės dienas, magnetinį žemės aktyvumą, oro temperatūrą, vėją, drėgmę ir pan.“ apibendrina VGTU dalies ROCK projekto vadovas Artūras Kaklauskas.

Trys svarbūs miestui taškai pasirinkti  neatsitiktinai –  jie turi istorinę, architektūrinę ir kultūrinę reikšmę Vilniui ir jo gyventojams. Be to, Pilies gatvėje ir Gedimino prospekte vyksta intensyviausias žmonių judėjimas, svarbiausi miesto renginiai, lankosi didžiausi turistų srautai, o Lukiškių aikštė yra nauja, dar tik kuriama viešoji erdvė. Šio eksperimento pagalba tikimąsi, kad bus galima palyginti gyventojų nuotaikas, emocijas bei oro taršą ir sąlygas (temperatūra, vėjas, krituliai) ir atsakyti į klausimą, ar šios erdvės patinka ten besilankantiems žmonėms. ROCK projekto tyrimų metų buvo gauta tūkstančiai vidutinių ir stiprių koreliacijų tarp žmonių emocijų (linksmas, nuliūdęs, piktas, nustebęs, pasibaisėjęs, pasišlykštėjęs), emocinės būklės (nuobodulys, susidomėjimas ir sumaištis), fiziologinių parametrų (veido temperatūros, kvėpavimo dažnio, pulso), oro taršos bei sąlygų (temperatūra, vėjas, krituliai).

Neuroanalitikos sistemos sensorių pagalba sukaupta nuasmeninta informacija ateityje galėtų praversti ne tik miesto planavimo specialistams, ja galėtų pasinaudoti  kuriantys individualizuotas paslaugas verslo atstovai,  pvz.: kaip įveiklinti tam tikras senamiesčio vietas, ar kokioms žmonių grupėms ir kokiu metu geriausia  pasiūlyti vienas ar kitas paslaugas.

VGTU kartu su Vilniaus savivaldybe sukurta Neuroanalitikos sistema yra skirta  duomenims kaupti ir analizuoti gyventojų emocijas viešosiose erdvėse įtraukiant papildomus duomenis ir informacijos sluoksnių derinius, iš kurių vėliau bus kuriami emociniai ir fiziologiniai bei taršos viešųjų erdvių žemėlapiai bei teikiamos personalizuotos rekomendacijos.

Šių metų pabaigoje Neuroanalitikos sistemos renkami duomenys bus integruota su internetine Nuomonių analitika, kuri raktinių žodžių pagalba analizuos straipsnius, apžvalgas, apklausas, komentarus, nuomones, pranešimus, tyrimus, tinklaraštininkų pasisakymus, internetinius forumus, „Facebook“, „Twitter“ ir kituose socialinės žiniasklaidos kanaluose išreikštą nuomonę esamuoju laiku. Tokiu būdu bus vizualizuojama gyventojų nuomonė apie miesto kultūros paveldą, statinius, renginius, teikiamas paslaugas ir pan. VGTU mokslininkai tikisi, kad naudodami šią internetine Nuomonių analitiką, galės lengviau suprasti ir išanalizuoti miesto gyventojų mintis, jausmus, požiūrį ir nuostatas miestui svarbiais klausimais.

Tris metus truksiančio projekto metu, visi ROCK dalyviai siekia sukurti inovatyvias istorinių miestų centrų atsinaujinimo strategijas, tam naudojant pažangiausius ir maksimaliai aplinką tausojančius modelius, didinant projekte dalyvaujančių miestų saugumą, skatinant labiausiai gyventojų poreikius atitinkančias bendruomenių iniciatyvas.

Miestai modeliai, tame tarpe Vilnius, turi padėti miestams perimantiems patirtį įgyvendinti pasirinktus tikslus, perteikiant sukauptą praktiką, ekspertinius gebėjimus ir VGTU sukurtas sistemas, kurios per emocinę ir oro taršos bei sąlygų (temperatūra, vėjas, krituliai) prizmę gali padėti įvertinti viešųjų erdvių kokybę, padėti planuoti sveikas, lankomas, teigiamas emocijas kuriančias viešąsias erdves.

ES finansuojamame Horizon 2020 projekte Rock dalyvauja 9-ios savivaldybės, 5 universitetai, verslo asociacijos, įmonės, ekspertai. Vadovaujantys partneriai – Bolonijos miesto savivaldybė ir Bolonijos universitetas. Dalyvaujantys miestai suskirstyti į perteikiančius savo patirtį (Role models) ir perimančius patirtį (Replicators). Vilnius pasirinktas kaip vienas iš pavyzdinių miestų, galintis perteikti savo patirtį kitiems miestams. Tai  Vilniaus senamiesčio – UNESCO pasaulio paveldo vietovės atnaujinimas, paveldo vertės pristatymas ir  propagavimas, bendruomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas, įtraukimas į atnaujinimo procesą.

Šis projektas finansuojamas „Horizon 2020“ – didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos.