Lietuvių ir ukrainiečių kalbomis atidengtas Lietuvos didžiojo etmono K. Ostrogiškio bareljefas su atminimo lenta

 

Šiandien sostinėje ypatingai paminėtas vienas Vilniaus statytojų: lietuvių ir ukrainiečių kalbomis atidengtas bareljefas su atminimo lenta didžiajam etmonui Konstantinui Ostrogiškiui (1460-1530).

Kai LDK pulkai stojo prieš maskvėnus prie Oršos, karvedys Konstantinas Ostrogiškis pažadėjo kariams, kad pastatys Vilniuje kelias mūrines šventoves. Mūšis laimėtas ir pažadas ištesėtas: Vietoj buvusios medinukės iškilo Švč. Trejybės šventovė. Jei dar nesilankėte, ją rasite Aušros Vartų g. 7B.


„Tai – karvedžio, kaip asmenybės, ir pergalės atminties įspaudas Vilniuje daugeliui šimtmečių į priekį. Vilnius kūrėsi ir statėsi pergalių dvasioje. Vilnius visada buvo ir bus laiminčios valstybės sostinė, drąsus Europos dvasios šviesulys, orių ir laisvų žmonių miestas,“ – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Miesto vadovas padėkojo Tėvams unitams, kad saugojo ir puoselėjo Didžiojo Lietuvos Konstantino atminimo tradiciją, kad po okupacijos metų sugrįžo į Vilnių ir tęsia šimtametes Vilniaus unitų tradicijas.

Bareljefą galite pamatyti ant Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų bažnyčios, kurioje pamaldos laikomos tik ukrainiečių klb., priekinio fasado.

Ant bareljefo atminimo lentos perskaitysite žodžius: „Šios šventovės, pastatytos kaip padėkos viešpačiui už pergalę prieš maskvėnus 1514 m. Oršos mūšyje, fundatorius – Lietuvos didysis etmonas Kontantinas Ostrogiškis (1460-1530).


Bareljefo kūrėjas – žymus ukrainiečių skulptorius Olesijus Sidoruk. Įrengimas finansuotas fondo „Kunigaikščių Ostrogiškių karūna“ įkūrėjo, Ukrainos visuomenės veikėjo Roberto Gabulo pastangomis.
Pasak Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bendruomenės atstovų, „pagerbtas vieno didžiausių to meto karvedžių atminimas, o ši iniciatyva yra dar vienas svarbus žingsnis išsaugant ir stiprinant LDK tradicijos atmintį, ypač aktualią Ukrainos ir Lietuvos bendrystei“.