Mokiniai savivaldybėje dalinosi savo patirtimi kovojant su patyčiomis

 

Šį antradienį savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko mokinių konferencija tema „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“. Konferenciją organizavo Pilaitės gimnazija kartu su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi. Sveikinamąjį žodį susirinkusiems sakė ir sostinės meras Remigijus Šimašius.

Nuotr. Kastyčio Mačiūno

Konferencijos metu mokiniai skaitė pranešimus ir pasidalino savo patirtimis, sėkmingais pavyzdžiais ir teikė siūlymus, ką dar reiktų tobulinti ar keisti vykdant prevencines programas mokyklose.

 

Nuo 2017 rugsėjo 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo pataisos dėl smurto ir patyčių prevencijos mokyklose. Švietimo įstatymo pataisose numatyta, kad švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą.

Mokykla pasirinkusi programą (po mokyklos mikroklimato įsivertinimo) priima sprendimą dėl jos įgyvendinimo būdų: integruoti į dalyko ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, skirti atskirą laiką programai įgyvendinti ar kitu būdu.

Praėjus vieneriems mokslo metams, labai įdomu ir aktualu įsivertinti, ar prevencinė veikla tapo kiekvienos mokyklos kasdienybe, kaip jas priima mokiniai, kas vaikams jose patinka ir ką siūlo tobulinti.