Pirmąkart skelbiamas konkursas profesionaliajam scenos menui remti

Kultūra, scenos menas kuria Vilniui būdingą aktyvaus, gyvybe alsuojančio miesto atmosferą, o profesionaliojo scenos meno kūrybinė veikla garsina Vilniaus vardą visame pasaulyje.  Sostinės savivaldybė kultūros projektams remti skiria vis daugiau dėmesio ir didina finansavimą – šiemet pirmąkart skelbia konkursą Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programoms finansuoti.  Tikimasi sustiprinti ir aktyvinti tarptautinę tokių įstaigų veiklą pasaulyje. Konkursą laimėjusi organizacija bus remiama trejus metus.

„Profesionalieji scenos menai yra neatsiejama miesto kultūros įvaizdžio dalis. Vilnius yra ypatingas miestas turintis, kuo didžiuotis ir ką parodyti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Savivaldybė skiria dėmesį profesionaliojo scenos meno įstaigoms, jų veiklai ir kūrybos sklaidai. Remiame ir didžiuojamės Vilniaus menininkais“, – sako mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Šiame konkurse gali dalyvauti profesionaliojo scenos meno įstaigos registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurios veikia profesionaliojo scenos meno srityje pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigos įstatus, atliekančios savo repertuarą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei rengiančios gastroles tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Pretenduoti į šią paramą negali Nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ar kitos organizacijos, gaunančios nuolatinį finansavimą iš valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų savo veiklai vykdyti, taip pat organizacijos, turinčios Vilniaus miesto trupės vardą.

Konkurso paraiškas vertins komisija sudaryta iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos,  administracijos atstovų ir nepriklausomų profesionaliojo scenos meno ekspertų. Ji vertins dalyvaujančių organizacijų novatoriškumą ir inovacijų pritaikymą, dalyvavimą Vilniaus miesto savivaldybės renginiuose ir atstovavimą tarptautiniuose konkursuose, repertuaro įvairovę, atsižvelgs į veiklos vertinimus, kiek dėmesio skiriama kultūrinei edukacijai įvairioms socialinėms grupėms, kokie pastarųjų 3 metų gauti apdovanojimai, ateities planus (repertuaras), vadovų kvalifikaciją. Taip pat bus atsižvelgta į finansinę pusę – veiklos sąmatą, kokios paramos prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Konkursu siekiama sustiprinti ir paskatinti neremiamų, tačiau konkurencingų tarptautiniu mastu profesionaliojo scenos meno įstaigų integraciją į tarptautinę profesionaliojo scenos meno erdvę, didinti profesionaliojo scenos meno kūrinių sklaidą ir prieinamumą ne tik nacionalinėje ar regioninėje, bet ir tarptautinėje erdvėje.

Organizacijos, norinčios dalyvauti konkurse, turi pateikti užpildytą paraišką –kūrybinės veiklos programą (1 priedas) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui. Paraišką reikia pateikti el. būdu – siųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Paraiškos Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkursui teikiamos iki 2019 m. sausio 9 d. (įskaitytinai). 

Reikalingus dokumentas (formas) paraiškos pateikimui, paraiškos teikimą reglamentuojančius dokumentus, sutartį ir papildomą informaciją rasite čia:

Nuostatai
1 priedas – paraiska
2 priedas – konkurso sutartis
3 priedas – ataskaita
4 priedas – finansavimo sutartis
4 priedo priedas – ataskaita – dok. sarasas
konkurso sutarties 1 priedas
konkurso sutarties 2 priedas
konkurso sutarties 3 priedas

Papildoma informacija apie paraiškų teikimą:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Daiva Meilutė-Šeršniova
Konstitucijos pr. 3-804.1 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2385, el. p.  daiva.meilute@vilnius.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt