Kas keičiasi skiriant slaugos ir priežiūros išlaidų tikslines kompensacijas

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojus naujajai specialiųjų poreikių nustatymo tvarkai, 4 lygių specialieji poreikiai bus nustatomi ir numatytos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos tik naujai į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) informacinę sistemą įtrauktiems asmenims arba tiems, kuriems baigsis ankstesnio nustatymo terminas. Kreipiantis į Socialinių išmokų skyrių (SIS) su prašymu būtina pateikti NDNT pažymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Šiuo metu atliekami NDNT informacinės sistemos duomenų bazės atnaujinimo darbai. Juos atlikus šios pažymos pateikti nebereikės.

Vyriausybei patvirtinus socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklius ir padidėjus tikslinių kompensacijų bazės dydžiui nuo 112 eurų iki 114 eurų pasikeitė ir išmokų dydžiai.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojus Tikslinių kompensacijų įstatymo pakeitimams, neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

I lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, gaus 296,4 eurų dydžio išmoką,

 – II lygio – 216,6 eurų.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjams, kuriems nustatytas:

I lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, priklausys 125,4 eurų išmoka,

 – II lygio – 68,4 eurų.

Svarbi informacija asmenims, kuriems specialieji poreikiai nustatyti neterminuotai (arba kol baigsis nurodytas terminas) – atsižvelgus į padidėjusį tikslinių kompensacijų bazės dydį, padidės ir jų gaunama išmoka. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija padidės nuo 280 eurų iki 285 eurų, o priežiūros (pagalbos) – nuo 56 eurų iki 57 eurų. Papildomai į NDNT ir SIS kreiptis nereikės, nebent asmuo pats norėtų pasinaudoti įstatymų pakeitimais, t. y. kad jam iš naujo būtų nustatyti specialieji poreikiai ir mokamos naujo dydžio išmokos.

Aktuali Įstatymo nuostata, kad kompensacijos mokėjimas atnaujinamas (jei buvo sustabdytas) ar pratęsiamas (kai pasibaigęs terminas) tik pateikus atskirą prašymą. Jį SIS gali pateikti ir įgalioti asmenys, sutuoktiniai, artimi giminaičiai, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai arba globėjai.

Dar viena naujovė ta, kad, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jau apskaičiuotas, bet negautas kompensacijas galės paveldėti mirusiojo įpėdiniai.

Įsidėmėtina tai, kad tikslinė kompensacija bus skiriama ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo ją skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Anksčiau buvo numatytas 12 mėnesių terminas.

Daugiau informacijos Teisės aktų registre http://www.e-tar.lt:

Tikslinių kompensacijų įstatymas (2016 m. birželio 29 d., Nr. XII-2507);

Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas (2018 m. gruodžio 27 d., Nr. A1-765/V-1530).

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinių išmokų skyrius