Pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Kareivių gatvės atkarpos tarp Žirmūnų ir Verkių gatvių bei Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo

Vilniaus miesto savivaldybė 2020 m. vasario 11 d. pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0029 „Kareivių gatvės atkarpos tarp Žirmūnų ir Verkių gatvių bei Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones“ finansavimo Europos Sąjungos lėšomis. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“, projektui skirtas 1 326 880,19 Eur finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo).

Projekto tikslas: Plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti ir atnaujinti Kareivių gatvės dalies (tarp Žirmūnų g. ir Verkių g.) techninius parametrus, diegti eismo saugos priemones, siekiant sudaryti prielaidas nepertraukiamam transporto, pėsčiųjų judėjimui.

Pasinaudojus ES fondų parama bei savivaldybės lėšomis ir rekonstravus Kareivių gatvės atkarpą (tarp Žirmūnų ir Verkių gatvių) bus ženkliai pagerintos techninės sąlygos sklandžiam ir saugiam transporto, pėsčiųjų eismui. Tai sukurs ekonominę-socialinę nauda, kuri apskaičiuojama laiko sutaupymais (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė) ir laiko sutaupymais (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė). Kareivių gatvės atkarpos rekonstravimas turės praktinę svarbą visoms tikslinėms gyventojų grupėms – Žirmūnų seniūnijos ir kitų miesto rajonų gyventojams, seniūnijoje ir šalia esančių rajonų institucijų darbuotojams, vykstantiems asmeniniu ar viešuoju transportu bei kitiems miesto gyventojams besinaudojantiems Žirmūnų rajono gatvių susisiekimo infrastruktūra.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-02-13

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-10-31