Svarbi informacija globojantiems vaikus

Nuo kovo 1-osios visi asmenys, šeimos ar šeimynos globojančios vaikus prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo gali teikti savivaldybės Socialinių išmokų skyriui. Prašymą paprastai ir patogiai galima pateikti tiesiogiai atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Periodinė piniginė išmoka mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui.  Atkreipiame dėmesį, kad globos centrai dėl pagalbos pinigų (periodinės piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams turėtų kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Šiuo atveju Vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant 1 vaiką (iki 18 m. ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai) mokama 114 Eur išmoka. 2 vaikus190 Eur išmoka, 3 ir daugiau vaikų304 Eur išmoka, vaiką iki 3 m. amžiaus, suma papildomai didinama 38 Eur per mėn. Taip pat mokama 500 Eur vienkartinė išmoka.

Daugiau informacijos galima gauti: Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt Savivaldybė →Teisinė informacija →Teisės aktai (įrašyti 2019-03-15, Nr. 30-627/19); paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545