Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje –  teikti paraiškas subsidijoms gauti

 

Sostinė padeda vilniečiams lengviau įsitraukti į darbo rinką – trečius metus iš eilės įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą, kviesdama dalyvauti savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, seniūnijas, bei verslo įmones vykdančias veiklą Vilniaus mieste teikti paraiškas darbuotojų darbo užmokesčio subsidijoms gauti.

Šiai programai įgyvendinti iki šių metų lapkričio 29 dienos yra skirta per 800 tūkst. eurų.

Darbdaviai, dalyvaujantys Užimtumo didinimo programoje, galės įdarbinti vilniečius, užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atitinkantiems bent vieną iš šių kriterijų: jaunuoliai, buvę globos namų auklėtiniai ir neturintys 25 metų, nėščios moterys, asmenys, sugrįžę iš laisvės atėmimo vietų, piniginės socialinės paramos gavėjai, žmonės priklausomi nuo narkotikų, prekybos žmonėmis aukos, grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai, tremtiniai, asmenys, patiriantis socialinę riziką bei vyresni kaip 40 metų vilniečiai.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbime nustatyta tvarka ir terminais per E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo vietas teikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos paraiškas. Darbdavių pateikta medžiaga turi būti susegta, sunumeruota ir paskutiniame lape (nurodant lapų skaičių) patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

Darbdavys atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. Paraiška ir jos priedai iki 2019 m. gegužės 24 d. 15 val. teikiami užklijuotame voke Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), eilių valdymo sistemos terminale paspaudus Nr. 6.

Daugiau informacijos:

Daugiau informacijos ir metodinę pagalbą darbdaviams teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Kristina Kasinskienė el. p. Jurate.Kasinskiene@vilnius.lt, tel. 8 5 211 2357.

Rinkodaros ir komunikacjos skyrius, vrt@vilnius.lt