Daugiabučio namo Kibirkšties g. 5 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

protokolas