Daugiabučio namo Taikos g. 7 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Taikos g. 7 protokolas