Gera žinia studentams: būstą galima išsinuomoti pigiau

 

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia socialiai remtinus studentus kreiptis dėl galimybės gauti socialinį ar išsinuomoti Savivaldybei priklausantį būstą.

Studentai, teikiantys prašymą dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, laukiančių socialinio būsto Vilniaus mieste, sąrašą gauti kompensaciją, turi tenkinti šias sąlygas:

– kurių gaunamų pajamų per metus ar turimo turto dydžiai neviršija teisės aktų nustatytų ribinių dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 4 636 Eur ir turtas 11 346 Eur, dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 9 272 Eur ir turtas 20 496 Eur, keturių ir daugiau asmenų šeimos kiekvienam asmeniui neturi viršyti 2 684 Eur ir turtas 9 150 Eur);
– būsto nuomos sutartis ne trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui,
– žmogui tenka ne mažiau 8 m2 nuomojamo ploto.

Gauti kompensaciją gali pretenduoti ir bendrabučiuose gyvenantys studentai.

Kompensacijos dydis – 79,87 Eur/mėn

Esminės būsto nuomos sutarties sudarymo sąlygos: būsto nuomos sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau nei 1 metų laikotarpiui, gali būti ir ilgesnis terminas ar neterminuota sutartis (būsto naudingas plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui negali būti mažesnis kaip 8 kv. m ).

Sutartyje turi būti nurodytas išnuomojamų patalpų unikalus numeris, adresas, kambarių skaičius, plotas, nuomos mokesčio dydis, sutarties terminas (arba nurodoma, kad sutartis neterminuota), tiksliai nurodytos sutarties šalys, šalių asmens kodai (deklaruota gyvenamoji vieta). Jei nuomos sutartyje nurodyti sutarties priedai, jie privalomai pateikiami. Tuo atveju, jei nuomojamas būstas nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, nuomos sutartyje turi būti įrašyti visi būsto savininkai arba rašytinis sutikimas, kad neprieštarauja būsto išnuomojimui.

Atvejais, kai nuomos sutartis pratęsiama, pateikiama ir pirminė nuomos sutartis. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, bei kreipiantis dėl pratęsimo, dokumentai pateikiami per 1 mėn. nuo ankstesnės nuomos sutarties pasibaigimo.

Svarbus klausimas – gyvenamosios vietos deklaravimas. Tam, kad galėtų pretenduoti į kompensaciją, jaunuolis (ė) turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniuje. Dauguma atvykstančių studijuoti deklaravę gyvenamąją vietą tėvų namuose, todėl svarbu sudaryti sąlygas jiems prisiregistruoti bendrabučiuose, kad jie galėtų pretenduoti gauti kompensaciją.

Naudingos nuorodos:
https://www.vmb.lt/paslaugos/parama-bustui-issinuomoti/nuomos-mokescio-dalies-kompensacijos-mokejimas
https://vilnius.lt/deklaravimas

Vilniaus miesto būsto darbuotojai pasiruošę dirbti ir padėti sutvarkyti reikiamus dokumentus.