Šnipiškėse tarp Giedraičių ir Kintų g. bus įrengta nauja viešoji erdvė

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. liepos 31 d. pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g.“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – Prisidėti prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, Vilniaus miesto bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo.

Įgyvendinant projektą bus sutvarkytos viešosios erdvės šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Krokuvos g. bei tarp Giedraičių g. ir Kintų g.:

1. Teritorijoje tarp Giedraičių ir Krokuvos g. sankryžos (3627 kv. m. viešoji erdvė) bus įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo, sporto ir treniruoklių aikštelės, pavėsinė, suoliukai, šiukšlių dėžės ir kiti mažosios architektūros elementai, veja, želdiniai, apšvietimas ir lietaus nuotekų tinklai. Šilutės g. dalis, iki Krokuvos g. kertanti viešąją erdvę, bus išgrįsta lauko akmenų grindiniu.

2. Teritorijoje tarp Giedraičių ir Kintų g. (8180 kv. m. viešoji erdvė) bus įrengta aikštė renginiams, apžvalgos bokštas su stogine, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, pėsčiųjų takai, suoliukai, šiukšlių dėžės ir kiti mažosios architektūros elementai, lauko tualetas su papildoma lauko praustuve, veja, želdiniai, apšvietimas, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė, viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė gyventojams ir miesto svečiams, didės gyventojų užimtumas.

Bendra projekto vertė – 1 768 128,50 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 1 502,909,22 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 132 609,64 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 132 609,64 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-07-31.