Asmeninis pranešimas žemės sklypo Daniliškių g. 35 (kadastro Nr. 0101/0161:1511) savininkams D. M. ir R. M. dėl žemės sklypo Daniliškių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0161:37) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513“  patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, informuojame, kad Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) pateiktas prašymas rengti žemės sklypo Daniliškių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0161:37) formavimo ir pertvarkymo projektą. Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS − ZSFP-63632.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus specialistė Monika Liutkevičienė tel. (8 5)  211 2472, el. p. monika.liutkeviciene@vilnius.lt