Be tėvų globos likusių vaikų šeimynoms sostinės savivaldybė perka dar 4 butus

„Vilnius – be vaikų globos namų“ – tokį ambicingą tikslą prieš penkerius metus užsibrėžusi savivaldybė sparčiai juda link vaikų globos sistemos pertvarkos pabaigos. Nuo reformos pradžios vaikai iš vaikų namų persikėlė gyventi šeimynomis į savivaldybės nupirktus 4 butus ir 1 namą, o šiandien miesto Taryba pritarė dar 4 būstų įsigijimui: pirks 1 vienbutį namą ir 3 butus Vilniuje, kuriuose apsigyvens dar 27 tėvų globos netekę vaikai. Iki 2020 metų pabaigos siekiama išformuoti visus vaikų globos namus, o be tėvų likusius vaikus apgyvendinti šeimai artimoje aplinkoje.

„Mūsų tikslas – Vilnius be vaikų globos namų. Iki 2020 m. mieste tokių įstaigų nebeliks. Visi be biologinės šeimos likę vaikai turės įtėvius ar globėjus, o jiems neatsiradus, augs šeimynose, kur stengsimės ugdyti savarankiškas, laisvas ir atsakingas asmenybes. Buvusių vaikų namų patalpose kuriasi darželiai. Kviečiame miesto gyventojus atsiliepti į savivaldybės skelbiamus būsto pirkimus šeimynoms, kad šeimai artimoje aplinkoje globojami vaikai lengviau pritaptų visuomenėje ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui“, – sako Vilniaus mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Vilniuje šiuo metu yra 957 be tėvų globos likusių vaikų, iš kurių 640 yra globojami šeimose, 291 vaikas gyvena socialinės globos įstaigose, likę – budinčių globotojų šeimose.

Per pastaruosius ketverius metus net 463 – ims be tėvų globos likusiems vaikams laikinoji globa buvo nustatyta šeimoje – daugiausiai iš jų pas giminaičius. 354 vaikai buvo apgyvendinti socialinės globos įstaigose, didžioji dauguma iš jų – bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi bendradarbiavimo bei paslaugų teikimo sutartis su 10 bendruomeninių vaikų globos namų (NVO), todėl didelė dalis be tėvų globos likusių vaikų apsigyvena šeimai artimoje aplinkoje ir džiaugiasi gyvendami bendruomenėje.

Sostinė sparčiausiai Lietuvoje įgyvendina globos namų pertvarką. Šiuo metu jau pilnai išformuoti du iš keturių Savivaldybės vaikų globos namų: „Žolyno“ bei „Minties“ vaikų globos namai. Artimiausiu metu Antakalnio vaikų socialinės globos namai bus perorganizuoti į daugiafunkcinį centrą, kuriame bus teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos bei trumpalaikės socialinės globos paslaugos į krizę patekusiems vaikams.

Išformuojami vaikų globos namai „Gilė“

Vaikų globos namuose „Gilė“ šiuo metu gyvena 34 tėvų globos netekę vaikai, tačiau šie namai greit ištuštės. Čia jau prasidėjo intensyvūs perkraustymai – vaikai apgyvendinami šeimai artimesnėje aplinkoje. Rugpjūčio mėnesį viena „Gilės“ 7 vaikų šeimyna jau įsikūrė bendruomenėje. Kituose dvejuose būstuose vykdomi patalpų pritaikymo šeimynų poreikiams darbai. Planuojama, kad kitos 3 šeimynos apsigyvens bendruomenėje 2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje.

Pertvarka ir adaptacija vyksta palaipsniui

Vaikų globos namų reforma – ilgas ir sudėtingas procesas. Pirmiausiai įsigyjami tinkami būstai, kurie pritaikomi šeimos poreikiams. Tuomet su specialistų pagalba vaikai palaipsniui yra ruošiami persikėlimui. Socialiniai darbuotojai, psichologai parengia bei formuoja šeimas, neišskiriant sesučių ir broliukų. Vaikai apsigyvena šeimynose tik išklausius jų pačių nuomonės – su kuo norėtų gyventi.

Vaikai apsigyvena butuose (namuose) bendruomenėje, kur gyvenimo sąlygos atitinka savarankiškos šeimos modelį ir aplinką. Šeimynose dažniausiai gyvena 7 – 8 vaikai, kartu su jais dirba 2 socialiniai darbuotojai bei 4 padėjėjai. Namuose, kuriuose įsikuria šeimyna, gyvenamoji aplinka yra tokia pati kaip ir jų pažįstamų, klasiokų ar draugų. Vaikai turi po savo kambarį, privačią erdvę. Darbuotojų padedami po truputėlį mokosi elementarių įgūdžių ir savarankiškumo: gamina maistą, eina apsipirkti, rūpinasi namų ruoša, mokosi.

Pastebima, kad vaikai, pradėję gyventi šeimynose, tampa ramesni bei nuoširdesni. Pagerėja ir pamokų lankomumas, mokymosi rezultatai. Išauga jų pasitikėjimas savimi, šalia esančiais žmonėmis. Vaikai vis dažniau noriai įsitraukia į bendruomenines veiklas, dalyvauja įvairiose talkose, susipažįsta su kaimynais, kartu švenčia gimtadienius.

Nuo vaikų globos namų pertvarkos pradžios savivaldybė 5 būstams įsigyti yra skyrusi 534 tūkst. Eur.

2015 – 2019 metais buvo įvaikinti 129 Vilniaus miesto vaikai. (2019 m. – 7, 2018 – 37, 2017 m. – 31, 2016 m. – 28, 2015 m. – 26).