Vilniaus meras: 13 pasiūlymų, užtikrinsiančių Lietuvos miestų augimą

Vilniaus meras Vyriausybei ir naują sesiją pradėjusiam Seimui įteikė pasiūlymų paketą, kuriuos įgyvendinus, anot sostinės vadovo, spartėtų Lietuvos miestų augimas ir konkurencingumas. Vyriausybei ir Seimui pateikti pasiūlymai paliečia daugybę sričių – nuo švietimo iki valstybinių institucijų išsikraustymo iš miesto centro.

„Vilniaus miestas yra gyvybiškai svarbus visos Lietuvos sėkmei, nes yra didžiausias, augantis, turintis didžiausio potencialo, pritraukiantis daugiausiai talentų, iš Vilniuje kuriamos pridėtinės vertės nemaža dalimi finansuojamos viešosios paslaugos kitose Lietuvos dalyse. Tačiau šiuo metu šalyje galiojantis teisinis reglamentavimas nėra palankus savivaldybių veiklai. Todėl teikiu pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus, neabejoju, naudą pajustų visi Lietuvos miestai, bei padėtų atsiskleisti Lietuvos potencialui”, – teigia Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Žemiau pateikiama pasiūlymų santrauka – 13 idėjų, ką Lietuvos teisiniame reglamentavime siūlo keisti Vilniaus meras:

Biudžetas: Pakeisti įstatymo nuostatą, kad nuostolius dėl GPM mažinimo valstybė ir savivaldybės dalijasi per pusę, į realias valstybės ir savivaldybės biudžetų dydžio santykį atitinkančias proporcijas: 80 proc. tektų valstybei, 20 proc. – savivaldybėms.

Visos dienos mokykla: Teisės aktais įtvirtinti Visos dienos mokyklos finansavimo bei organizavimo principus ir finansuoti šią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalį iš nacionalinio biudžeto.

Mokytojų padėjėjai: Mokytojų padėjėjų finansavimą perkelti į ugdymo proceso dalį, kadangi be jų negali būti užtikrintas sklandus ugdymosi procesas specialių poreikių vaikams.

Mokytojų trūkumo problema: Ieškoti būdų didinti mokytojų atlyginimą, kaip reikšmingą būdą spręsti augančią mokytojų trūkumo problemą, ypač aktualią Vilniaus mieste, kur pragyvenimo lygis aukštesnis nei kituose Lietuvos miestuose.

NŽT veiklos gerinimas: Užtikrinti sprendimų Nacionalinėje žemės tarnyboje priėmimo operatyvumą, reaguojant į miesto ir investuotojų poreikius, bei supaprastinti ir pagreitinti procedūras dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo savivaldybių funkcijoms vykdyti.

Žemės sklypų konsolidacija mieste: LR žemės įstatymu įtvirtintą žemės konsolidacijos teisinį reglamentavimą pritaikyti ir miestams, taip pagreitinant miesto teritorijų konversijos procesus.

Savivaldybių infrastruktūros įstatymas: Priimti šiuo metu Seimui pateiktą Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą, kuris leistų darniau vystyti miestų infrastruktūrą ir sudarytų lygias galimybes vystytojams prisidėti prie teritorijų plėtros.

Vizos gavimas gyventi ir dirbti Lietuvoje: Tobulinti dabar galiojančias Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatas, supaprastinant vizų išdavimo tvarką studentams, turistams, verslininkams, taip pat tobulinti įstatymą dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo.

LEZ steigimas Vilniaus regione: Vilniaus regione suformuoti pramoninę teritoriją su įrengta infrastruktūra, kadangi jai nesant, „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, užsienio investuotojai pasirenka investicinius projektus įgyvendinti kitose šalyse.

Sodros įmokų lubos: Mažinti Sodros įmokų lubas, tokiu būdu siekiant skatinti užsieniečius ir reemigruojančius Lietuvos piliečius, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

Atsakomybė už šiukšlinimą: Numatyti didesnes baudas už aplinkos teršimą (įvertinant ir tai, kad padarinius gamtai dažniausiai turi šalinti pati valstybė), taip pat tobulinti baudų išieškojimo procesą.

Būsimų ir miestui reikalingų statinių įsigijimas: Papildyti viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus teisės aktus, kad būtų sudaryta galimybė įsigyti ne tik esamus, bet ir būsimus statinius. Tai padėtų greičiau spręsti darželių, mokyklų ir kitų viešiesiems poreikiams tenkinti reikalingų pastatų atsiradimą.

Valstybinių institucijų išsikraustymas iš miesto centro: Aktyviau skatinti ministerijų ir valstybinių įstaigų iškėlimo iš sostinės centro politiką, tokiu būdu prisidedant prie apmirusių centro dalių atgaivinimo ir efektyvesnio valstybės turto valdymo.

Visą pasiūlymų paketą galima rasti čia: http://bit.ly/2kDVo6.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt