Asmeninis pranešimas „MET-PLAST-KOLOR“ J. G. i E. G. SP. CYW dėl žemės sklypo Pramonės g. 141 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad, tenkinant žemės sklypo nuomininko prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-04-05 įsakymo Nr. A30-683/19 „Dėl žemės sklypo Pramonės g. 141 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 131 243 (vieno šimto trisdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt trijų) kv. m žemės sklypo Pramonės g. 141 (kadastro Nr. 0101/0065:350) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų.

Pranešame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS, nuoroda internete: http://www.zpdris.lt), paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-55869.

Apgailestaujame, tačiau Jūs negalėsite sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus prisijungus prie ŽPDRIS, nes tokia galimybė yra suteikta tik Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Pramonės g. 141 (kadastro Nr. 0101/0065:350) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Diana Chuzina, tel. (8 5) 211 2810, el. p. diana.chuzina@vilnius.lt.