Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, Talino gatvėje, Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Vilniaus mieste pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės sklypų dalių Talino g. 14 (kad. Nr. 0101/0167:1331), Talino g. 73 (kad. Nr. 0101/0019:787) ir Talino g. (kad. Nr. 0101/0167:2622) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-01-19 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-29-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Šiaurinei gatvei Vilniuje įrengti) procedūros pradžios“.

Projekto teritorija – apie 15834 m2 , įskaitant 7931 m2 žemės sklypą Talino g. 14 (kad. Nr. 0101/0167:1331) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 517 m2 ), 5753 m2 žemės sklypą Talino g. 73 (kad. Nr. 0101/0019:787) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 375 m2) ir 2147 m2  žemės sklypą Talino g (kad. Nr. 0101/0167:2622) (numatoma paimti visuomenės poreikiams visą sklypą), pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1P-29-(1.17 E.).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – Pertvarkyti žemės sklypus padalijimo būdu:  Žemės sklypą Talino g. 14 (kad Nr. 0101/0167:1331) padalyti į du suformuojant apie 517 m2 ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 7414 m2 ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą; Žemės sklypą Talino g. 73 (kad Nr. 0101/0019:787) padalyti į du suformuojant apie 375 m2 ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 5378 m2 ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZPVP-37461.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto gali būti teikiami projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse.