Nauji įrenginiai gerina vandens kokybę, mažina taršą ir didina VŠT Chemijos ūkio efektyvumą

Sostinės savivaldybės įmonė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) Chemijos ūkyje užbaigė rekonstrukcijų projektą* – įdiegė naujus vandens valymo įrenginius, kurie gerina vandens kokybę, mažina aplinkos taršą ir termofikacinio vandens paruošimo sąnaudas. Bendros VŠT investicijos įgyvendinant projektą sudaro 944 tūkst. eurų (be PVM). Dalį projekto finansuos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skirdama apie 189 tūkst. eurų paramą.

„Pasaulyje didėjantis dėmesys aplinkosaugos svarbai skatina ieškoti sprendimų, kurie leistų maksimaliai sumažinti aplinkos taršą. Mūsų įmonei aplinkosaugos aktualijas kelia pati veiklos specifika, jos mastas ir daugelį metų eksploatuojami įrenginiai. Todėl ieškome galimybių modernizuoti ūkį ir sumažinti veiklos įtaką aplinkai“, – sako VŠT vadovas Gerimantas Bakanas. „Labai svarbu, kad mūsų projekto naudingumą teigiamai įvertino Aplinkos projektų valdymo agentūra. Gavę jos pritarimą daliniam finansavimui galėjome įvykdyti vieną didžiausių investicinių projektų, susijusių su taršos mažinimu“, – džiaugiasi VŠT vadovas.

VŠT aprūpina Vilniaus miestą karštu vandeniu ir teikia šildymo paslaugas. Vienas pagrindinių veiksmų, lemiančių šių paslaugų kokybę, yra šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo užtikrinimas, kuris priklauso ir nuo vandens kokybės. Todėl mūsų eksploatuojamuose įrenginiuose turime naudoti tik specialiai paruoštą vandenį.

Bendrovės vadovo teigimu, iki projekto įgyvendinimo VŠT Chemijos ūkyje buvo naudojami seni, prieš 34 metus sumontuoti termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai, jie buvo įrengti atsižvelgiant į tuo metu įmonėje gaminamos energijos kiekius ir esamą infrastruktūrą.

„Prieš daugiau kaip tris dešimtmečius sumontuoti įrenginiai jau buvo nusidėvėję, reikalavo daug eksploatacinių išlaidų, o vandens valymo procesai buvo neautomatizuoti. Technologinio vandens ruošimo metu dideliais kiekiais buvo naudojamos negesintos kalkės, sieros rūgštis bei šarmas. Dėl to susidarydavo dideli kiekiai atliekų – vandens skaidrinimo dumblo, filtruojančių medžiagų, filtrų regeneravimo tirpalų, kuriuos būtina saugoti ir utilizuoti“, – pasakoja bendrovės Chemijos ūkio skyriaus vadovas Pranas Kentra.

Jo teigimu, vykdant vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos projektą buvo įrengti automatizuoti šilumos tinklų papildymo vandens ruošimo technologiniai įrenginiai, susidedantys iš ultrafiltracijos1, atbulinio osmoso2, membraninės deaeracijos3 bei nuotekų skaidrinimo mazgų. Šie įrenginiai ir technologijos leidžia apie net 15 kartų sumažinti atliekų kiekį ir užtikrinti aukšta vandens kokybę, o tai didina ir šilumos gamybos bei jos tiekimo įrenginių efektyvumą ir ilgaamžiškumą.

„Nors pagrindinis šio projekto tikslas buvo sumažinti aplinkos taršą, tačiau šiuose įrenginiuose gaminamo aukštos kokybės vandens savikaina, lyginant su anksčiau naudota technologija, yra kur kas mažesnė. Taigi, galime sakyti, kad projekto naudą gauna ne tik aplinka, bet ir pati įmonė bei mūsų klientai – šilumos vartotojai. Mažesnės veiklos sąnaudos didina įmonės veiklos efektyvumą, o tai prisideda ir prie šilumos kainos mažinimo ilgalaikėje perspektyvoje“, – teigia VŠT vadovas G. Bakanas.

VŠT valdomas Chemijos ūkio skyrius be vandens valymo funkcijos atlieka technologinių vandenų, nuotekų, kuro kontrolę, terpių cheminio režimo palaikymą, korozijos monitoringą. Per pastaruosius metus Chemijos ūkio laboratorija buvo modernizuota, joje pradėta atlikti biokuro drėgmės, peleningumo ir šilumingumo nustatymo tyrimai.

*Projekto pavadinimas – „E-2 šilumos tinklų papildymo vandens ruošimo schemos technologinės ir automatinės dalies rekonstravimas“.

  1. Ultrafiltracija – technologija, naudojama šilumos energetikoje vandens tiekimo sistemose. Ji naudojama sulaikyti kietąsias daleles, organines medžiagas, mikroorganizmus. Po ultrafiltracijos vandenyje nebelieka įvairių virusų ir bakterijų, kadangi vanduo skverbiasi pro membranas kurios sulaiko didesnes molekulinės masės medžiagas.
  2. Atbulinis osmosas – technologija, kurią naudojant gaunamas vanduo be druskų. Atbulinio osmoso procesas yra vandens filtravimas leidžiant jį per specialią pusiau laidžią membraną, kuri praleidžia vandenį ir sulaiko druskų jonus.
  3. Deaeracija – ištirpusių dujų (deguonies, anglies dioksido) šalinimas iš vandens, kuris tiekiamas į garo generatorius ir šiluminį tinklą, kad nesukeltų metalo korozijos.