5 konkursai NVO – Vilnius kviečia teikti sveikatos ir socialines paslaugas

Sostinės savivaldybė kviečia nevyriausybines organizacijas (NVO) aktyviai dalyvauti net 5 konkursuose įvairioms sveikatos ir socialinėms paslaugoms teikti Vilniuje. Paraiškas 2020 metams galima pateikti jau nuo spalio 25 d. Laimėtojai bus skelbiami gruodį.

„Savivaldybė remia tuos, kurie daro gerus darbus padėdami susidūrusiems su sunkumais, pažeidžiamiems ir nepasiturintiems vilniečiams, taip pat NVO, besirūpinančias ligų profilaktika ir sveikos gyvensenos ugdymu – 5 sveikatos ir socialinių paslaugų programoms savivaldybė skyrė daugiau kaip 0,5 mln. Eur. Skatiname NVO dalyvauti mūsų konkursuose ir prisidėti prie teigiamų pokyčių Vilniuje“, – sako Rita Balčiūnienė, Vilniaus savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Socialinių paslaugų  konkursai

Socialinių paslaugų skyrius kviečia teikti paraiškas tas nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams. Konkurso tikslas –  surasti būstą romams perkeliamiems iš tabore griaunamų namų. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 15 d. (penktadienio) 16 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia: 

Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinės organizacijas turinčias įrengtas patalpas, skirtas teikti apgyvendinimo krizių centruose paslaugas moterims su vaikams, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalinčioms ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę bei išvengiant šios pažeidžiamos asmenų grupės gyvenimo nakvynės namuose ar nesaugioje aplinkoje. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 29 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia nemokamas maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose,  organizuojant nemokamą maitinimą (karštas maistas) valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant sauso maisto davinius gyventojams. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 22 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

Kviečiamos teikti paraiškas ir tos nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems  mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 29 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

Sveikatos paslaugų konkursas

Sveikatos apsaugos skyrius kviečiame teikti paraiškas  nevyriausybines organizacijas, kurių tikslas ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2019 m. lapkričio 25 d. (įskaitytinai). Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė) ir (8 5) 211 2651, el. paštu raminta.kudabiene@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt