Vilniuje – Lietuvos Respublikos generalinio konsulato veiklos 1939 metais pristatymas

 

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 metus paskelbė Vilniaus konsulato ir jo humanitarinės veiklos metais.

Šiai temai buvo skirta ir viena iš Vilniaus miesto savivaldybės istorijos tyrėjų stipendijų: 5 tūkst. eurų stipendiją gavo istorikė dr. Vitalija Stravinskienė, kuri šiais metais vykdė tyrimą „Jei visi dirbsime vieningai, tai ir darbas bus sėkmingas: Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Vilniuje veikla (1939 rugsėjis–spalis)“.

„1939 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus miesto istorijoje – neeilinė diena. Būtent tada į Vilnių atvyko Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Vilniuje dr. Antanas Trimakas, kurio vadovaujama institucija labai padėjo tuometiniams miesto gyventojams“, – apie tyrimą pasakojo dr. V. Straviskienė.

Istorikė priminė, kad šiemet sukanka 80 m., kai duris atvėrė Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas. Jo darbuotojams teko dirbti labai sudėtingomis geopolitinėmis sąlygomis (1939 m. pabaiga – tai Antrojo pasaulinio karo pradžia, tai ir nerimas dėl Lietuvos valstybės ir Vilniaus likimo ir kt.). Apie konsulato veiklą 1939 m. rudenį, jo darbuotojus, jų likimą vilniečiai mažai žino. Todėl įdėmesnis žvilgsnis į konsulato veiklą, jo santykius su to meto vilniečiais, kitų šalių atstovais plačiau atskleis mažiau žinomus Vilniaus istorijos puslapius, bent iš dalies užpildys visuomeninio ir mokslinio pažinimo poreikį. Kartu tai bus pagarba ir padėka konsulato darbuotojams dr. Antanui Trimakui, Viktorui Čečetai, Birutei Verkelytei-Federavičienei, kurie, nepaisydami tuo metu vyravusio lietuvių ir lenkų priešiškumo, nepasitikėjimo, asmeninių pavojų, sugebėjo vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis ir pagalbos bei atjautos ieškantiems žmonėms ne kartą labai padėjo.

Atliktas tyrimas ir jo rezultatai bus pristatyti viešoje paskaitoje „Sudėtingų sprendimų metas:

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Vilniuje veikla 1939 m. rugsėjį–spalį“.  Paskaita vyks 2019 m. lapkričio 20 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1).

Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja dr. Vitalijos Stravinskienė paskaitoje apžvelgs Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Vilniuje veiklą radikalių pokyčių metu, Vilniaus miesto gyventojų požiūrį į institucijos steigimą, bus atskleidžiamos konsulato darbuotojų (dr. Antano Trimako, Viktoro Čečetos, Birutės Verkelytės-Federavičienės) asmenybės ir jų tolesnis likimas.

 

 

Maloniai kviečiame į paskaitą!