Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje atidaryta moderni sterilizacinė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė jau turi naujai įrengtą sterilizacinę atskirame pastate, kurį su kitais ligoninės korpusais jungia suremontuoti koridoriai. Centrinės sterilizacinės nauda neabejotina: darbai vyks efektyviau ir kokybiškiau, žymiai efektyviau bus naudojami įrangos, žmogiškieji bei finansiniai resursai.

Siekiant išvengti kryžminės medicinos prietaisų taršos, įrenginėjant centrinę sterilizacinę buvo laikomasi „U“ raidės principo, tokiu būdu atskiriant „nešvarias“, „švarias“ ir „sterilias“ patalpas. Buvo įsigyta nauja įranga: medicinos prietaisų plovimo ir dezinfekavimo mašina, užlydymo aparatas, 3 garo sterilizatoriai bei žemos temperatūros garo ir formaldehido sterilizatorius, skirtas aukštai temperatūrai jautriems medicinos prietaisams sterilizuoti. Ligoninės centrinė sterilizacinė taip pat puikiai pritaikyta teikti sterilizavimo paslaugas kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, kadangi įrengti patogūs privažiavimai prie pat nešvarių medicinos prietaisų pridavimo ir sterilių medicinos prietaisų išdavimo patalpų.

Pasak Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus dr. Narimanto Markevičiaus,  tikriausiai nei vienas pacientas, patekęs į ligoninę, nesusimąsto, kad jam suteiktos medicininės paslaugos kokybiškumas priklauso ne tik nuo medicininio personalo profesionalumo, bet ir nuo tinkamo procedūroms naudojamų medicinos prietaisų paruošimo. Kokybiškas ir saugus medicinos prietaisų valymas, dezinfekcija, sterilizacija ir yra viena iš svarbiausių kasdieninės hospitalinių infekcijų kontrolės priemonių.

Sterilizacija būtina, kad ant gaminio nebūtų gyvybingų mikroorganizmų. Sterilizacija yra veiksminga, jei prietaisai iki sterilizacijos yra gerai išvalyti, dezinfekuoti, išdžiovinti, prietaisai ir gaminiai tinkamai supakuoti, teisingai išdėstyti sterilizatoriaus kameroje, tinkamai transportuojami ir saugomi iki kol bus panaudojami medicininėms procedūroms atlikti. Tam yra reikalingas ne tik kruopščiai ir sąžiningai sterilizacinėje dirbantis personalas, bet ir tinkamas patalpų parinkimas ir išplanavimas.

Naujoji Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sterilizacinė buvo statoma ir įranga perkama iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Naujas pastatas ir įranga kainavo beveik pusantro milijono eurų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt