Aktuali informacija gaunantiems socialines išmokas

 

2020 m. keičiasi tam tikrų socialinių išmokų dydžiai, bus mokamos naujos išmokos.

Svarbi informacija: socialinių išmokų, pašalpų ir tikslinių kompensacijų mokėjimai (bankuose ar paštuose) pradedami nuo 2020 m. sausio 13 d., gavus finansavimą išmokoms mokėti.

Daugiau informacijos galima gauti el. paštu sis@vilnius.lt arba tel. 8 700 35545.

 

Keičiasi socialinių išmokų dydžiai

Nuo 2020 m. 2019 m.
Šeimoms
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) 60 eurų 50 eurų
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) neįgaliam, gausios* ir nepasiturinčios** šeimos vaikui (su priedu); papildoma išmoka vaikui padidėja nuo 20 iki 40 eurų 100 eurų
(60 eurų + 40 eurų)
70 eurų
(50 eurų + 20 eurų)
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, kuri neturi sukaupusi pakankamo socialinio draudimo stažo, kad gautų motinystės išmoką iš „Sodros“ 250 eurų 76 eurai
Tikslinių kompensacijų gavėjams
Tikslinių kompensacijų bazė:
nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems
117 eurų 114 eurų
Kitiems išmokų gavėjams
Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – nuo jo priklauso teisė į piniginę socialinę paramą 125 eurai 122 eurai
Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:
vaiko pinigai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.
39 eurai 38 eurai

* Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.
** Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 15–35 proc. darbo užmokesčio.

Jei jau kreipėtės dėl išmokų ir jų mokėjimo laikotarpis nesibaigęs, iš naujo teikti prašymo nereikia – išmokų dydžiai bus perskaičiuoti automatiškai. Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite vasario mėnesį.

Daugiau informacijos apie socialinių išmokų pokyčius:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/;
paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.

 

Įsigalioja socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai

  1. Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nemokami pietūs* bus skiriami tiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą tose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos (pilno ar dalinio švediško stalo) principą. Vaikai galės patys pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus.
  2. Nuo rugsėjo 1 d. nemokamai pietauti galės visų mokyklų priešmokyklinukai ir pirmokai.
  3. Svarbu tai, kad šie mokiniai įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, tačiau prašymą pateikti privalu.
  4. Prašymą dėl nemokamo maitinimo pateikti galima el. būdu prisijungus www.spis.lt, atvykus į Socialinių išmokų skyrių Kauno g. 3 arba mokyklos administracijai. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.
  5. Kita naujovė – teisę į nemokamus pietus įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis ir vienas iš priešmokyklinuko ar pirmoko globėjų.
  6. Atkreiptinas dėmesys, kad parama mokinio reikmenims įsigyti, jeigu mokinys patiria socialinę riziką, tam tikrais atvejais gali būti teikiama ir pinigine forma.

* Iki 2020-01-01 nemokamas maitinimas buvo skiriamas tik nepasiturinčių šeimų vaikams.

 

Naujoji išmokų rūšis – vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Nuo sausio 1 d. pradedama mokėti naujoji vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką bus skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) išmoka per mėnesį. BSI  – nuo 2020 m. 39 eurai.

Išmokos dydis vaiko laikinosios priežiūros atveju bus apskaičiuojamas nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, atsižvelgiant į vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičių.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

Sprendimas dėl šios išmokos skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje dienos.

Daugiau informacijos:
Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (2019-04-26, Nr. XIII-2091);
Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas (2019-12-17, Nr. XIII-2693);
paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.