Informacija apie parengto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2020 m. kovo 6 d. viešo susirinkimo protokolo paskelbimą

Informuojame, kad dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) www.tpdris.lt techninių kliūčių, teisės aktų nustatyta tvarka negalime paskelbti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano viešo susirinkimo protokolo. Gavus sistemos administratoriaus pranešimą, kad sistema sutvarkyta, patalpinsime viešo susirinkimo protokolą.

Visuomenė gali susipažinti su 2020 m. kovo 6 d. viešo susirinkimo protokolu Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapyje „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“. https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/bendrojo-plano-sprendiniu-pristatymo-vieso-susirinkimo-protokolas/.

Renginio pristatymo vaizdo įrašą rasite ČIA