Skelbimas dėl susipažinimo su parengtu žemės sklypo Aušros Vartų g. 18 dalių planų

Informuojame, kad yra parengtas  žemės sklypo Aušros Vartų g. 18, kad. Nr. 0101/0058:251, Vilniuje, planas su nustatytomis žemės sklypo dalimis, reikalingomis savarankiškai funkcionuojantiems statiniams eksploatuoti. Su parengtu planu kviečiame šio žemės sklypo savininkus ir naudotojus susipažinti iki 2020-03-25 adresu Laisvės pr. 53E-217, Vilniuje.

Informacija teikiama: tel. 8 615 10480, el. p. orkanas5@yahoo.com.